Mystiske fejl på Aalborg Sygehus

Efter to måneders karantæne tager Aalborg Sygehus igen fejlmeldt udstyr i brug - uden at årsagen til fejlen er fundet. Det skriver Dagens Medicin.

Det er endnu ikke lykkedes Aalborg Sygehus at finde ud af, hvorfor ilttilførslen til patienter på sygehusets anæstesiologiske afdeling i ti tilfælde har været ustabil.

De ti uforklarlige hændelser fik i februar Aalborg Sygehus' anæstesiologiske afdeling for gynækologien og urologien til at hente nødudstyret op fra kælderen og stille syv nye anæstesiologiske arbejdsstationer til en værdi af godt tre millioner kroner i karantæne på gangen.

Inden for de næste uger tager afdelingen udstyret i brug igen under skærpet opmærksomhed, fordi det endnu ikke er lykkedes lægerne, sygehusets tekniske afdeling og producenten Dräger at finde hele forklaringen på, at ilttilførslen til patienterne har været ustabil under operationerne. Det skriver Dagens Medicin.