LIGE NU:

Nordjylland er klassens duks

2011 blev et dårligt år for de dårlige betalere. Både gæld og antallet af dårlige betalere har aldrig været højere. Nordjyderne har bedst styr på økonomien.

Den økonomiske krise satte sine spor blandt de dårlige betalere i det forgangne år. Tal fra Debitor Registret viser, at gælden er steget med tre millioner kr. - om dagen - i 2011. Dermed er danskernes samlede gæld nu på 5,3 milliarder - det højeste tal nogensinde. 

I løbet af det seneste år er 5.000 nye skyldnere kommet til. I alt er 136.000 danskere nu registreret som dårlige betalere.

- Stigningen i antallet af dårlige betalere kan skyldes, at alle dem, der blev berørt af de mange konkurser i 2010, har kunnet klare sig i en periode. Den periode er nu er ved at udløbe. Bufferen er måske opbrugt, og man kan ikke længere "nøjes med" at omlægge lånene i huset, hvis man fx er blevet teknisk insolvent. Vi frygter derfor, at der kan komme en større stigning i antallet af dårlige betalere inden for de kommende seks måneder, fortæller Birger Baylund, adm. direktør i Debitor Registret.

Tallene dækker over store regionale forskelle. I Region Storkøbenhavn er den samlede gæld på lidt over to milliarder kr. - et gennemsnit på 49.500 kr. pr. registreret person. Det er næsten dobbelt så meget som i Region Nordjylland, hvor hver dårlige betaler skylder 26.000 kr. I de øvrige regioner er den gennemsnitlige gæld på ca. 35.000 kr. pr. skyldner.

Også i forhold til andelen af dårlige betalere er Nordjylland "klassens duks". Samlet set er 3,1 pct. af befolkningen registreret som dårlige betalere, men i Region Nordjylland er tallet 2,6 pct. Andelen af skyldnere er størst i Region Sjælland. Her er 3,9 pct. af befolkningen over 18 år registreret.

Debitor Registret A/S er et kreditoplysningsbureau og driver Danmarks næststørste skyldnerregister.