Nordjyllands Politi opretter visitationszone

Fredag og lørdag kan Nordjyllands Politi visitere borgere for våben i et afgrænset område omkring Limfjordsbroen.

Nordjyllands Politi har oprettet en visitationszone i Aalborg og Nørresundby for at forhindre optøjer i midtbyen. Hells Angels holder nemlig pinsefest i aften i rockerborgen i Nørresundby.

- Vi har fået et tip om, at AK81 Aalborg afholder pinsefest i deres klubhus i Nørresundby, og det har vi så valgt at reagere på, siger vicepolitikommissær Torben Jensen fra Nordjyllands Politi.

Han understreger, at borgerne indtil videre ikke har noget at frygte ved indførslen af en visitationszone i Aalborg og Nørresundby.

- Det er en ganske rutinemæssig aktion. Vi har ingen indikationer på, at der er noget voldsomt under optræk, så der er ikke noget at frygte for borgerne, siger Torben Jensen.

<b> Intet at skjule </b>
Inden for visitationszonen kan politiet med begrundet mistanke visitere borgere for at finde våben. Den almindelige borger skal dog ikke frygte for at blive visiteret på åben gade.

- De skal bare leve deres liv som de plejer. Vi går ind i zonen og forsøger at finde folk, som vi tror kan være til fare for andre. Så hvis man ikke har noget at skjule, så skal man bare gøre som man plejer.

Visitationszonen ophæves lørdag klokken 15.30.

<b> Et afgrænset område </b>
Visitationsområdet omfatter Aalborg indre by med en afgrænsning, der tager udgangspunkt ved den sydlige kajkant mod Limfjorden umiddelbart ved krydset Glasgade/Stuhrsvej og fortsætter mod syd på den østlige side af Glasgade, Kjellerupsgade og Sønderbro til krydset Sønderbro/Østre Alle. Herfra følges den sydlige/vestlige side af Østre Alle og Kong Christians Alle frem til krydset Annebergvej/ Kong Christians Alle, hvorfra der fortsættes ad den sydlige side af Annebergvej til Vestre Fjordvej. Herefter følges den vestlige side af Vestre Fjordvej ud til kajkanten ved Limfjorden, hvorefter kajkanten mod Limfjorden følges til det ovenfor nævnte udgangspunkt.

Visitationsområdet omfatter tillige Limfjordsbroen og et område i den indre del af Nørresundby der afgrænses af Østerbrogade, Østergade, Ane Dams Gade, Bondropsgade, Skansevej, Sankt Peders Gade, Tinghusgade, Torvet, Brotorvet og Vesterbrogade.