01:43

Nordjysk lægeforening: Vi er positivt indstillet overfor sundhedsreform

I lægeforeningen er vi meget positivt indstillet over for det her udspil.

Sådan lyder det umiddelbart fra Søren Lunde, der er formand for Lægeforeningen Nordjylland, efter regeringen har præsenteret et nyt sundhedsudspil. 

Det indebærer blandt andet, at regionsrådene nedlægges, og regionsopgaverne bliver derfor fordelt mellem kommunerne og staten. I stedet for de fem regionshuse skal der oprettes sundhedsfællesskaber med regionsrådsformændene som bestyrelsesformænd. 

- Det indeholder nogle sunde tanker omkring at styrke det nære sundhedsvæsen og øge samarbejde mellem sygehusene og kommunerne, siger Søren Lunde.

I udspillet er der løfter om at øge antallet af læger med 100 pr år,  og den del af løsningen kan den nordjyske lægeformand godt se nogle udfordringer i.

- Vi mangler kolleger ude i almen praksis, men et af problemerne er,  at fra man starter på medicinstudiet, til man er færdig som læge, går der ud mod 14 år, så der findes ingen snuptagsløsninger, men der er tale om det lange seje træk, siger han.

Lægeforeningen har ingen holdning til, hvorvidt det er en god ide eller ej at nedlægge regionerne.

- Vi er interesseret i det, der er bedst for patienterne og for vores personale på sygehusene og i praksis, siger Søren Lunde.

Her er regeringens sundhedsudspil

 • Regionsrådene nedlægges
 • Sundhedsvæsen Danmark: En bestyrelse under Sundhedsministeriet skal styre sundhedsvæsenets økonomi
 • Fem sundhedsforvaltninger: De fem regionsbyer skal fremover huse hver deres sundhedsforvaltning.
 • 21 sundhedsfællesskaber: Der oprettes sundhedsfællesskaber omkring akutsygehusene. Hvert fællesskab varetager flere kommuner
 • Patientrettigheder styrkes: Patienter skal hjælpes videre, hvis de ikke får behandling inden for 30 dage
 • Garanti til førstegangsfødende: En førstegangsfødende får fremover mindst to dage på hospitalet
 • Færre sygehusbesøg og indlæggelser
 • 6 milliarder investeres i reformen
 • Flere praktiserende læger: 160 nye uddannelsespladser oprettes inden 2020
 • Flere akutberedskaber: 10-15 flere akutberedskaber oprettes 
 • Landsdækkende lægevagt: Fremover skal man ringe 113, hvis man bliver akut syg eller har brug for vagtlæge
 • Nye sundhedshuse
 • Digitale løsninger skal fungere på tværs af landsdelene
 • Opgaver skifter hænder: Regionernes opgaver fordeles mellem kommuner og stat
 • Flere sygeplejersker: Regeringen vil uddanne 2000 flere sygeplejersker inden 2022

Kilde: TV2