Foto: Vejdirektoratet - trafikken.dk

Nordjysk teknik kommer Aarhus Kommune til undsætning

Nordjysk udviklet teknik skal hjælpe Aarhus Kommune med at få trafikken til at glide og hjælpe bilisterne hurtigere frem.

Det Nordjyske firma BLIP Systems har udviklet den såkaldte BlipTrack løsning, der måler trafikken og derved giver trafikanterne information om blandt andet køretider og bilkøer.

Den teknologi tager de nu også i brug i Aarhus for at komme nogle af de lange bilkøer til livs. Kommunen har opsat 10 digitale tavler, som drives af realtidsdata fra bilisternes udstyr i for eksempel headsets og mobiltelefoner. Tavlerne viser køretider, alternative ruter og vejforhold.

De informationer tavlerne bruger kommer fra de forskellige BlipTrack sensorer, der er opsat rundt om i byen. Kommunen anvender også de indsamlede data til at få et indblik i trafikstrømme til by - og trafikplanlægning.

Teknologien bliver i forvejen anvendt på blandt andet Aalborg Havn, der derved kan informere de tusindvis af mennesker, der dagligt færdes i området. De data BlipTrack indsamler bliver her vist på en informationstavle.