LIGE NU:

Nordjyske sundhedsplejersker tester ny uddannelse

Sundhedsplejersker fra blandt andet Morsø og Frederikshavn kommuner har været med til at teste en ny efteruddannelse, som fra august bliver åben for sundhedsplejersker i hele landet.

Den nye efteruddannelse skal klæde sundhedsplejersker endnu bedre på til at arbejde med trivsel og relationsdannelse.

50 sundhedsplejersker fra blandt andet Morsø og Frederikshavn har været med til at teste og udvikle den nye efteruddannelse, hvor sundhedsplejerskerne bliver undervist i emner som kulturforståelse, interkulturel kommunikation, dialogtræning med familier og vigtigheden af også at involvere fædrene aktivt i familier med helt små børn.

Andre faglige emner på efteruddannelsen er blandt andet barnets naturlige tilknytning, samspillets betydning for børns udvikling, neuropsykologi og neuropædagogik, forældretrivsel og opsporing af børn i mistrivsel.

- For at sikre, at det nye diplommodul matcher kommunernes ønsker, har vi først været i dialog for at afdække sundhedsplejerskernes behov, siger Lilian Thusgaard Olsen, der er projektleder, sundhedsplejerske, master og underviser hos VIA University College. Hun glæder sig over, at tilbagemeldingerne fra deltagerne i testforløbet er særdeles positive.

Efteruddannelsen er udviklet i samarbejde med Sundhedsstyrelsen og Københavns Professionshøjskole, og indholdet er besluttet efter input fra sundhedsplejersker og kommunale ledere om behovet for opkvalificering nu og i fremtiden.

Rent praktisk gennemføres diplommoduler sideløbende med det sædvanlige arbejde og for at sikre et fagligt løft. På den nye efteruddannelse, der er målrettet sundhedsplejersker, er der fokus på at give deltagerne ny forskningsbaseret viden og på at være praksisrettet, så de nye kompetencer kan anvendes direkte i det daglige arbejde med familier i sårbare og udsatte positioner