LIGE NU:

Ny uddannelse skal ruste hjemmesygeplejersker til at hjælpe kronisk syge

I takt med at patienter bliver hurtigere udskrevet fra sygehuse, får kommunernes hjemmesygeplejersker ansvar for at borgere med komplekse sygdomme. En ny uddannelse skal nu ruste hjemmesygeplejersken til opgaven.

Mandag den 20. januar klokken 19.50 sender TV2 Nord en længere reportage om udfordringerne for de nye borgernære hjemmesygeplejersker.

Hjemmesygeplejerske Jane Porsborg fra Aalborg Kommune sætter sig ind i bilen. Hun er på vej til et hjemmebesøg hos 84-årige Erik Christensen fra Visse. Erik lider af syv forskellige sygdomme og er det Jane Porsborg kalder multisyg.

Jane er en af 16 hjemmesygeplejersker, der netop har færdiggjort en ny specialuddannelse borgernær sygepleje på UCN act2learn. Et nyt hold er lige nu i gang med at tage uddannelsen.

- Vejen frem er man uddanner sig, og hele tiden tilegner sig ny viden. Det skal vi også gøre for vores patienters skyld, siger Jane Porsborg.

Patienter udskrives tidligere

Medicinske patienter bliver i dag udskrevet tidligere, når de har været på sygehuset. Mange lever som Erik Christensen med flere forskellige sygdomme, der har indvirkning på hinanden. Det kan være noget af en mundfuld for en hjemmesygeplejerske at tage sig af en borger, der for eksempel både lider af sukkersyge, bensår, depression og begyndende demens.

quote Det er blevet meget mere komplekst at være syg ude i sit eget hjem. I gamle dage, for ti år siden, da blev du jo inde på sygehuset indtil der var styr på det hele. Det gør man ikke længere.

Helen Kæstel, Sygeplejechef i Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune

- Jeg lider af syv ting, der ret hurtigt kan tage livet af mig, forklarer 84-årige Erik Christensen

Kommunerne, Dansk Sygeplejeråd og uddannelsesinstitutionerne er derfor gået sammen om at lave den 1-årige specialuddannelse i borgernær sygepleje, der skal styrke hjemmesygeplejen. Otte af de nordjyske kommuner har sendt hjemmesygeplejersker på den nye uddannelse, og det er der et akut behov for mener sygeplejechefen i Aalborg Kommune.

- Det er blevet meget mere komplekst at være syg ude i sit eget hjem. I gamle dage, for ti år siden, da blev du jo inde på sygehuset indtil der var styr på det hele. Det gør man ikke længere, siger Helen Kæstel, sygeplejechef, Ældre-og handicapforvaltningen, Aalborg Kommune.

Stort behov for kompetenceløft

Der er ansat over 1200 hjemmesygeplejersker i de nordjyske kommuner. Dansk Sygeplejeråd mener at det er nødvendigt at 80 procent af dem får et kompetenceløft med den nye specialuddannelse.

- Vi ved at når det nye supersygehus står færdigt, så er der færre sengepladser. Det er jo fordi man har en forventning om at de opgaver skal løses i kommunerne fremadrettet. Rigtig mange af kommunens borgere skal have sundhedsydelser i eget hjem. Så er der altså nogle opgaver, der skal løses på en anden måde end vi har set indtil nu, siger kredsnæstformand i Dansk Sygeplejeråd, Helle Kjærager Kanstrup.

I Visse kæmper Erik Christensen for at holde styr på blodsukkker, insulin og meget andet medicin. Han er taknemmelig får den hjælp han får fra hjemmesygeplejerske Jane Porsborg.

- Uden hende, da gik det ikke, siger Erik Christensen.

Mandag den 20. januar klokken 19.50 sender TV2 Nord en længere reportage om udfordringerne for de nye borgernære hjemmesygeplejersker.