LIGE NU:

Ny undersøgelse: Færrest har været smittet med corona i Nordjylland

Lige mange mænd og kvinder har været smittet, flere unge end ældre og færrest i Region Nordjylland, er nogle af resultaterne i en ny undersøgelse.

For at holde øje med udviklingen med coronaepidemien bliver der løbende lavet undersøgelser af, hvor mange danskere, der har dannet antistoffer mod den nye coronavirus. I den nyeste og tredje rapport fremgår det, at cirka 3,9 procent af den danske befolkning havde været smittet sidst i november. Da man undersøgte det i august havde 2,1 procent af deltagerne antistoffer.

Desuden peger tallene på regionale forskelle: Flest har været smittet i Region Hovedstaden og færrest i Region Nordjylland.

Kilde: Den Nationale Prævalensundersøgelse, 14. januar 2021
Kilde: Den Nationale Prævalensundersøgelse, 14. januar 2021

Flere unge end ældre

Undersøgelsen viser også, at lige mange mænd og kvinder havde været smittet, men der er forskel på aldersgrupperne. Fere unge end ældre har haft corona, hvilket især gjorde sig bemærket i efterårsmånederne. Det er i aldersgruppen fra 12 til 29 år, at flest har været smittet.

quote Op mod en tredjedel af dem, der har antistoffer, fortæller at de slet ikke mindes at have været syge.

Seniorforsker Steen Ethelberg, Statens Serum Institut

- Vores undersøgelse tyder på, at kun knap 4 procent af befolkningen havde haft covid-19 omkring 1. december sidste år. Selvom tallet nok er steget i mellemtiden, kan vi regne med, at det stadig kun er en lille del af befolkningen, der har antistoffer mod covid-19, siger seniorforsker Steen Ethelberg fra Statens Serum Institut.

I undersøgelsen har man også spurgt ind til symptomer. Her viser det sig, at lidt under en tredjedel af de borgere, som havde antistoffer ikke mindedes at have haft symptomer på sygdom i perioden siden 1. februar. 

- Vi synes, at undersøgelsen giver et vigtigt supplement til de tal, vi får fra den løbende test af borgerne i Danmark, fordi vi her får et billede af alle, der har været syge – også dem, der ikke er blevet testet. Vi kan for eksempel se, at markant flere yngre end ældre mennesker har været smittet. Og også at op mod en tredjedel af dem, der har antistoffer, fortæller at de slet ikke mindes at have været syge, siger seniorforsker Steen Ethelberg.

Undersøgelsen er lavet løbet af efteråret og frem til jul, hvor knap 18.000 tilfældigt udvalgte borgere har fået målt antistoffer mod en covid-19-infektion. 

Det er Folketinget, der har vedtaget, at undersøgelsen skal laves. Den udføres af Statens Serum Institut i samarbejde med Testenter Danmark.