De nordjyske patienter er meget tilfredse med behandlingen på regionens hospitaler. Foto: Henrik Schiøth

Ny undersøgelse: Patienterne er tilfredse med de nordjyske hospitaler

En landsdækkende undersøgelse har taget pulsen på de nordjyske patienters oplevelse af behandlingen og plejen på landsdelens tre hospitaler.

De ansatte på de nordjyske sygehuse skal løbe hurtigere og hurtigere, når de er på arbejde, men det går ikke ud over kvaliteten af behandlingen af patienterne - det viser nye tal fra den årlige Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevers (LUP), hvor resultaterne for 2017 netop er blevet offentliggjort.

Her svarer cirka 90 procent af de godt 18.000 adspurgte nordjyder, at de "i høj grad" eller "i meget høj grad" har været tilfredse med deres behandling og pleje under indlæggelse. Og det gælder i alle tre delundersøgelser - LUP Somatik, LUP Fødende og LUP Psykiatri.

Det skriver Region Nordjylland i en pressemeddelelse.

Resultaterne viser i lighed med tidligere år, at langt størstedelen af patienter med fysiske lidelser i Region Nordjylland har et meget positivt samlet indtryk af deres indlæggelser og ambulante besøg.

- De flotte resultater kan i høj grad tilskrives vores personale, som hver dag yder en stor indsats for at give den bedste patientbehandling. Det er væsentligt, at vi både lærer af de ting, vi får ros for, og af de ting, som undersøgelsen peger på, at vi kan forbedre. LUP er derfor ikke blot en årlig måling. Det er også et redskab til at sætte ind de steder, hvor der er forbedringspotentiale, siger koncerndirektør Anne Bukh.

Det er især inden for det ambulante område, at der ses forbedringer. Her har regionen forbedret sig på fem punkter siden sidste måling, og på alle punkter ligger man over eller på niveau med landsgennemsnittet.

- De ambulante behandlinger giver patienterne mulighed for i højere grad at opretholde deres almindelige hverdag, og det giver en effektiv udnyttelse af hospitalernes ressourcer. I en tid, hvor flere og flere patienter behandles ambulant i stedet for at blive indlagt, glæder det mig at se, at tilfredsheden er steget for denne patientgruppe, siger formand for Patientudvalget, Henrik Buchhave (V).

Meget tilfredse fødende

Når en lille ny kommer til verden på et af regionens fødesteder, er det overvejende en positiv oplevelse for de fødende kvinder. LUP Fødende viser, at 90 procent af kvinderne på de tre nordjyske fødeafdelinger vurderer, at de ”i høj grad” eller ”i meget høj grad” er tilfredse med deres samlede fødselsforløb.

93 procent er ”i høj grad” eller ”i meget høj grad” tilfredse med omfanget af jordemoders tilstedeværelse på fødestuen under fødslen, mens 92 procent af de fødende svarer, at de ”i høj grad” eller ”i meget høj grad” er tilfredse med den støtte, de får fra personalet under fødslen.

Også når det kommer til Psykiatrien har Nordjylland de mest tilfredse patienter, når man ser på behandlingsudbyttet for voksne indlagte patienter og for ambulante patienter i børne- og ungepsykiatrien.  

Sammenlignet med landets øvrige regioner har Nordjylland også de mest tilfredse patienter, når det kommer til at føle sig tilstrækkeligt forberedt til tiden efter udskrivelse. 66 procent af de voksne indlagte patienter i Region Nordjylland føler sig i "meget høj grad" eller "i høj grad" forberedt, og 71 procent oplever at de "i meget høj grad" eller "i høj grad" får hjælp med kontakt til kommunen.

"Mobile team" giver psykiatriske patienter tryghed

Til gengæld har Psykiatrien den laveste tilfredshed blandt de ambulante patienter på samme område.

- Det er vigtigt, at patienterne skal opleve sammenhæng i det samlede patientforløb på tværs af egen læge, kommune og Psykiatrien, så patienterne populært sagt ”ikke tabes mellem to stole”. Derfor hæfter jeg mig i særlig grad ved, at Psykiatrien har indsatser på dette område, som har til formål, at patienterne kommer bedst muligt videre, siger Jette Ramskov (A), formand for Psykiatriudvalget.

En af disse indsatser er det såkaldte ”mobile team”, som fokuserer på at give patienterne tryghed i den første tid, når de udskrives fra Psykiatrien. Teamet hjælper den enkelte patient med at få hverdagen til at fungere med for eksempel terapi, medicin, kriseplaner og kontakt med hjemmepleje, kommune, jobcenter og distriktspsykiatrien.

- Formålet med teamet er at sikre en god overgang fra indlæggelse til at være i eget hjem. Ved at have det mobile team kan vi fange og hjælpe med problemer, før de vokser sig store, og målet med teamet er at forebygge tilbagefald og evt. genindlæggelser, siger Jan Mainz, direktør for patientforløb og kvalitet i Psykiatrien.