Foto: TV2/Nord

Nyt minivådområde på Birkelse Hovedgaard

Minivandområder skal i fremtiden forhindre, at Limfjorden kommer til at lide af iltsvind. Tirsdag blev det første af sin art indviet i Nordjylland.

Et minivådområde består af tre bassiner, der tilsammen skal forhindre kvælstof i at sive ud i fjorden. Det er Hedeselskabet, der har stået for opførelsen af minivådområdet.

 

- Landbruget har brug for at få fjernet kvælstofferne, så vi stadig kan dyrke landbruget på en fornuftig måde, som er en meget vigtig del af indtægterne her i landet , siger Ove Kloch, der er adm. direktør i Hedeselskabet til TV2/Nord.

 

Landmændene er forpligtet til at reducere udledningen af kvælstoffer i vandløb. Her er det Ryå og dermed Limfjorden, der får glæde af minivådområdet. Ved at mindste udledningen, mindstes risikoen for iltsvind.

Ifølge godsejer Jørgen Skeel har de seneste mange års forsøg på at afhjælpe iltsvind ikke hjulpet. Derfor håber han, at netop denne metode virker.

 

- Det ville da være et fantastisk perspektiv, hvi s vi kunne få nogle virkemidler, så vi kunne nå de miljømål, samtidig med, at vi kan producere landbrug her i yderdanmark., siger godsejer Jørgen Skeel til TV2/Nord.

 

Men det er ikke kun minivådområderne, der skal redde miljøet. I dag er stort set alle stenrev fjernet fra Limfjordens bund. Det dræbt det meste liv. Dermed er der ingen naturlig aftager af landbrugets kvælstof.

 

- Man har sådan en øde, gold sandbund uden liv, og for at få liv og planter, der kan bruge næringsstofferne, så skal man have stenrevene tilbage, så det her kan ikke stå alene 9, siger Jørgen Skeel til TV2/Nord.

 

Sådan et minivådområde fjerner cirka halvdele af kvælstofferne fra op mod 65 hektar jord.