Foto: Per Frank Paulsen

Ofre må blive i 120 dage

I Danmark må en person, der har været offer for menneskehandel, blive i landet i 120 dage, hvorefter personen sendes tilbage til sit hjemland.

Når en kvinde eller mand i Danmark bliver identificeret som offer for menneskehandel, får de 120 dages refleksionsperiode. Efter de 120 dage må de som udgangspunkt ikke længere blive i Danmark.

I 2012 blev 66 personer i Danmark identificeret som ofre for menneskehandel - en stigning på 10 procent i forhold til året før.

Når den handlede person får en såkaldt frivillig hjemsendelse, hjælper den danske stat med økonomisk bistand i seks måneder efter hjemkomsten. Pengene kan bruges til at skabe et nyt levegrundlag som f.eks. en madbod eller lille butik.

I Norge har myndighederne forsøgt at gøre det mere attraktivt for ofre for menneskehandel at stå frem. Derfor er refleksionsperioden i Norge tre gange så lang, som i Danmark - nemlig op til et år. Hvis kvinden eller manden, der har været udsat for menneskehandel, bidrager til politiets efterforskning og vidner mod sin bagmand, så får ofret automatisk permanent ophold i Norge.

- Det gør det lettere at stå frem, når man er sikret beskyttelse og mulighed for at komme væk fra bagmændene, siger norske Mildred Mikkelsen, der er afdelingsleder hos projektet ROSA, som tager sig af ofre for menneskehandel i Norge.

I Danmark er menneskehandel ikke nok til få opholdstilladelse. Det kan indgå som et element - sammen med andre forhold - i en asylansøgning.