Kardiologisk afdeling på Aalborg Universitetshospital har jævnligt flere patienter end afdelingen har plads til. Foto: Daniel Mikkelsen

Overbelægning på hjerteafdeling

Kardiologisk afdeling på Aalborg Universitetshospital døjer med overbelægning. Personalet er stressede og bekymrede for patienterne.

Influenzaepidemien har betyder, at mange hospitaler denne vinter har døjet med overbelægning. Kardiologisk afsnit S1 på Aalborg Universitetshospital har også problemer med patienter, der må ligge på gangene, og ifølge personalet sker det oftere.

- I løbet af det sidste år har det udviklet sig til at være som det er nu, siger sygeplejerske Karen-Elise Christensen.

Afdelingen har 33 sengepladser, men har været oppe på 40 indlagte patienter, og de seneste par måneder, er det blevet særligt slemt, mener hendes kollega, Pia Sigsgaard Bæk.

- Før havde vi roige perioder, men det synes jeg ikke rigtig, vi har nu.

Overbelægningen er ikke permanent. Som regel er stort set alle afdelingens 33 senge optaget, og det betyder, at der i spidsbelastede situationer kommer overbelægning. Og de spidsbvelastninger oplever personalet altså mere og mere.

- Det er et problem, som vi skal gøre noget ved, men det er nok ikke noget, vi kan komme helt til livs. Blandt andet fordi vi er en akutafdeling, og der kan opstå her-og-nu-situationer, siger afdelingssygeplejerske Astrid Jørgensen.

Hun ser overbelægningen som et problem, som der skal findes en løsning på.

Sygeplejerskerne fortæller, at de ofte har ondt i maven over at gå på arbejde, at de er stressede og har dårlig samvittighed over for patienterne. Samtidig må de prioritere opgaverne, når der er for amgne patienter.

- Jeg tænker da nogle gange, hvilke fejl, der kan ske, når vi har så travlt. Der er ikke sket alvorlige fejl, men hvornår sker der noget, siger Pia Sigsgaard Bæk.

Afdelingens øverste ledelse erkender, at det er et stort problem, når der er overbelægning på afdelingen.

- Det er jo ikke et godt patientforløb, hvis man starter på gangen eller ender på gangen, siger viceklinikchef på Klinik Hjerte-Lunge, Mette Lauritzen.

Hun har svært ved at se, hvordan der skal blive råd og plads til at udvide afdelingen, og derfor ser man på andre løsninger.

- Vi må arbejde med en måde at omlægge vores forløb. Det kan for eksempel være ved at nogle patientgrupper flyttes til andre afsnit, siger Mette Laurtizen.