Sparekassen Vendsyssel kom ud af 2011 med et overskud. Foto: Christell Maria Iversen (Arkiv)

Overskud i sparekasse

Sparekassen Vendsyssel har for 2011 fået et overskud på 26 mio. kr. før skat.    

Dermed er Sparekassen Vendsyssel blandt de forholdsvis få danske pengeinstitutter, som har formået at præstere overskud i alle årene gennem finanskrisen.

Sparekassen er lykkedes med at realisere målsætningen om en moderat og kontrolleret udlånsvækst. Sparekassens samlede udlån er øget med 3,6 % til i alt 6,6 mia. kr. Indlån inkl. puljer er i årets løb steget med 2,4 % til 6,6 mia. kr.
Sparekassens ledelse finder resultatet tilfredsstillende.

Direktør Vagn Hansen udtaler:

- Resultatet beviser desuden, at vores strategi er holdbar og vil bringe os styrket ud af finanskrisen. Med udgangspunkt i vores primære markedsområde, Vendsyssel, kan vi ved en fokuseret indsats tjene os ud af finanskrisen ved at tiltrække nye gode kunder samt øge forretningsomfanget med eksisterende kunder. 
 
Landbrugets økonomiske problemer har påvirket sparekassens driftsresultat for 2011, hvilket også afspejles i sparekassens nedskrivninger. Nedskrivningerne udgør 161,0 mio.kr. i 2011. Årets nedskrivningsprocent udgør 1,8.
 
Sparekassens egenkapital er i løbet af 2011 vokset med godt 52 mio. kr. til 1,4 mia. kr.  

Om 2012 siger direktøren:

- Vi forventer at fortsætte den positive udvikling i sparekassens kundetilgang og øge forretningsomfanget med eksisterende kunder, med deraf stigende indtægter. Omkostningerne forventes at stige moderat. Sparekassens ledelse forventer, at resultatet af den primære drift vil ligge i niveauet 300-350 mio. kr.