Sparekassen Himmerland har vendt et underskud i 2011 til overskud i 2012. Foto: TV2/Nord

Overskud i Sparekassen Himmerland

Bankens årsregnskab for 2012 afslører et overskud på 10 millioner kroner.

Sparekassen Himmerland har vendt et underskud på 140 millioner kroner i 2011 til et overskud på 10 millioner kroner i 2012.

I en pressemeddelelse siger sparekassens direktør, at han ikke er helt tilfreds med selve resultatet, som lyder på et nettoresultat på 8 millioner kroner efter skat, men til gengæld er han godt tilfreds med at udviklingen er vendt.

Det forbedrede resultat er blandt andet sket ved organisationsændringer og rentemæssige justeringer, desuden har der været en stigning i gebyr- og provisionsindtægterne på grund af en øget aktivitet inden for bolig- og investeringsområdet.

Samtidig har Sparekassen Himmerland skåret omkostningerne ned med 21 millioner kroner. På grund af tilpasninger forventes omkostningsniveauet at falde yderligere i det kommende år.

Tab og nedskrivninger befinder sig fortsat på et højt niveau, men også på dette område er udviklingen vendt til det positive.

På kundesiden er banken vokset, og i 2012 blev det til 4000 nye kunder.