01:59

Foto: Per Frank Paulsen

1 af 2

På hjul i Råbjerg Mile

Undtagelsesvis kan også gangbesværede, rollator- og kørestolsbrugere komme gennem det løse sand og og på toppen af en af Europas største vandreklitter, Råbjerg Mile ved Skagen.

Råbjerg Mile er sædvanligvis forbeholdt besøgende på to ben. For dårligt gående og kørestolsbrugere har det været lukket og ufremkommeligt land-skab.

- Hvert år har jeg bare fået lov til at sidde nede på parkeringspladsen, siger Erik Arrild.

15 somre i træk har kørestolsbruger Erik Arrild måtte nøjes med at kigge op på alle de andre ikke-handicappede vandre rundt på Milen, men ikke i år. Naturstyrelsen har lagt køreplader ud så alle kan være med.

Ikke kun handicappede men også mange ældre fra flere plejehjem er, mere eller mindre frivilligt, ude at lufte deres rollatorer og kørestole på den ny rute i det kuperede terræn. 

- Jeg skulle have min morgenkaffe, så tog de mig, holdt mig fast og sagde at jeg skulle med. Så der var ingen pardon, griner Ira Frederiksen, der er beboer på Ældrecenter Vikingebanke i Hirtshals.

Naturstyrelsen vil nu lade kørepladerne blive liggende de næste dage.