Foto: TV2/Nord

Plejehjem bliver stadig mere teknologiske

Teknologien på de danske plejehjem bliver mere og mere omfattende.

Der findes snart lige så mange plejehjemsprojekter, som der findes kommuner. Og de har det til fælles, at ny teknologi er omdrejningspunktet i løsningen på et generelt problem: Der bliver stadig flere ældre og stadig færre til at tage sig af dem.

Robottoiletter, robotbrusere, intelligente senge og gulve med sensorer, som registrerer, hvis nogen falder. Overalt er den såkaldte velfærdsteknologi i voldsom vækst. Det skriver Kristeligt Dagblad.

Udviklingen sker ikke kun for at spare ressourcer, forklarer formanden for styregruppen bag projektet "Fremtidens Plejehjem" i Aalborg, Lars Nøhr. Det handler om at skabe rammerne om en ny plejehjemskultur, hvor livskvalitet hænger tæt sammen med selvhjulpethed.

Men sporene skræmmer allerede, mener fremtidsforsker Marianne Levinsen fra Fremforsk. Alt for mange steder bruger man millioner på teknologi, der aldrig bliver brugt, fordi plejere og beboere ikke er blevet spurgt eller ikke har forstået, hvordan teknologien egentlig skaber en bedre hverdag.

- Det kræver efteruddannelse af personalet og en grundlæggende debat blandt beboerne og deres pårørende, hvis vi skal opnå et plejehjem i fremtiden, hvor teknologien ikke bare sparer ressourcer, men også giver de ældre en indholdsmæssigt bedre alderdom, siger hun.

I Ældre Sagen er man som udgangspunkt positiv over for de nye velfærdsteknologier, men savner også debatten. Der er stadig ikke foretaget nogen større undersøgelser af, hvordan de ældre faktisk oplever den nye teknologi, og der er ingen samlede erfaringer på området, påpeger seniorkonsulent Maj Vingum Jensen.