LIGE NU:

Politiet registrerer kun hver tiende færdselsuheld

Antallet af tilskadekomne i trafikken er mere end ti gang så højt, som det antal politiet registrerer. Forsker efterlyser bedre samarbejde.

Omkring 36.000 danskere kommer hvert år så slemt til skade, at de må forbi sygehuset, viser tal fra sygehusenes registrering. Mange af de tilskadekomne er fodgængere, cyklister og knallertkørere i eneulykker.

Men sammenligner man sygehusets registrering af patienter i trafikulykker med politiets registrering af trafikulykker, så passer tallene ikke sammen. Mange soloulykker bliver ikke nødvendigvis registreret af politiet, og ifølge Niels Agerholm fra Institut for Byggeri og Anlæg ved Aalborg Universitet, er det et problem.

På sygehusene bliver soloulykker på cykel registreret som færdselsuheld, men hvis man kommer i et solouheld som fodgænger, så bliver det ikke registreret. Trafikuheld med fodgængere registreres kun, hvis mere end én person er med i ulykken.

- Det er paradoksalt, at hvis man vælter på cykel, er det et trafikuheld, hvis det skyldes ujævnheder på vejen eller cykelstien. Hvis man som fodgænger falder på grund af ujævnheder på fortovet eller vejen, er det ikke et trafikuheld. Det betyder, at der er et stort hul i vores data dér, siger Niels Agerholm.

Trafikforskere vil gerne have en anden måde at registrere trafikuheldene på. Man kunne bruge sygehusets tal, men på sygehusene er man ligeglad med, hvor trafikuheldet er sket, og hvis vejmyndighederne skal kunne forhindre uheld i fremtiden, så er man nødt til at vide, hvor uheldene sker.

- Vi har dokumentation for, at der sker en masse uheld. Vi kan bare ikke se, hvor de sker henne. Vi har ryddet op i alle de rigtig slemme steder i trafikken. Det er rigtig godt, og det har medvirket til, at antallet af dræbte er faldet. Men nu famler vi i blinde. Det er en stor mundfuld at skulle lave samtlige kryds på Danmarks 72.000 km veje så trafiksikre som muligt. Samtidig ved vi godt, hvad der virker der, hvor der er mange biler, men vi ved ikke så meget om, hvad vi skal gøre der, hvor der er få, siger Niels Agerholm.

Sammenligner man sygehusenes og politiets data for omkomne i trafikken, så er de stort set ens, og begge er enige om at antallet er faldet meget.