LIGE NU:

Politisk analyse: Indgreb i bevægelsesfriheden på vej

Nordjylland og nordjyderne bliver dobbelt ramt i dén meget, meget alvorlige sundhedsfaglige krise, som mutation i mink af corona-virus udløser. Det står fast efter regeringens pressemøde onsdag.

Ikke alene er Nordjylland den landsdel i Danmark, hvor minkburene er flest og står tættest. Af de 1032 farme i hele landet findes 286 i Nordjylland, og 4,2 mio. af de 14,5 mio. mink, der hidtil har været herhjemme, findes i Nordylland. Med regeringens beslutning om at slå alle mink ned bliver hundreder af avlere, hvoraf mange er ud af familier, der i generation efter generation har produceret minkskind, brat tvunget til at indstille produktionen "minimum i en årrække". 

Samtidig varslede regeringen, at der torsdag kommer en række nye restriktioner for borgere i dele af Nordjylland - netop på grund af den konstaterede mutation. Af de nysmittede nordjyder har hver 20. fået en variant af virus, som er en smule anderledes end den tidligere kendte. Denne variant kan ifølge Statens Seruminstitut spores tilbage til mink.

quote Hvis denne variant breder sig uden for Nordjylland, kan det få meget voldsomme konsekvenser i forhold til effekten af den vaccine, som man i hele verden knokler for at få færdig

Søren Wormslev, poltisk analytiker

Ikke at alle de pågældende er smittet direkte fra mink, men smittekæden begynder i alle tilfælde hos et menneske, der har været tæt på mink, og som her har fået den muterede variant af virus.

Hvis denne variant breder sig uden for Nordjylland, kan det få meget voldsomme konsekvenser i forhold til effekten af den vaccine, som man i hele verden knokler for at få færdig. Vaccinen vil - hvis den muterede virus spredes - muligvis ikke virke så godt, som den ellers ville.

Det er grunden til, at den danske regering har informeret WHO, FN's verdenssundhedsorganisation, om situationen. Og WHO tages uden tvivl med på råd om, hvad Danmark skal gøre - hvilket forklarer, at regeringen ikke før torsdag vil kunne meddele, hvilke nye restriktioner man i Nordjylland må indstille sig på.

Det helt afgørende er uden tvivl at prøve at inddæmme den muterede virus. Man vil for alt i verden undgå, at varianten kommer uden for de områder, hvor den i dag findes - og de områder er angiveligt alle inden for Region Nordjylland. Derfor venter kilder, at vi i Nordjylland fra torsdag må indstille os på, hvad man betegner som "mærkbare restriktioner i bevægelsesfriheden". Det kan betyde, at man i en periode ikke må bevæge sig længere væk end et bestemt antal kilometer - eller at man ikke må bevæge sig ud af for eksempel sin egen kommune. Udgangsforbud - som man har oplevet det i andre lande under pandemien - kan måske også komme på tale.

Statsministeren nævnte på pressemøder en række kommuner, som "blandt andet" vil blive berørt. Disse kommuner, hvoraf størstedelen befinder sig nord for Limfjorden, er dem, der har flest minkfarme. I hvert fald i disse områder må man nok indstille sig på restriktioner, der bliver mere indgribende i hverdagen, end hvad man tidligere under pandemien har oplevet i landsdelen - samtidig med at testningen i områderne forøges.