LIGE NU:

Rebild kommunes trafiksikkerhed sat på plan

Rebild Kommunes Tekniske Forvaltning har i det seneste halvandet år arbejdet med at skabe et solidt fundament for de kommende års trafiksikkerhedsarbejde i kommunen. Arbejdet er samlet til en overordnet Trafikhandlingsplan, der netop nu fremlægges til høring blandt borgere og interessegrupper.

Halvandet års arbejde med at samle trafikinformationer, analysere uheld, undersøge hvor i trafikken borgerne føler sig utrygge, besigtige skoleruter, vurdere færdselsarealers tilgængelighed og kortlægge cykelruter og stinet, er blevet til skitsering af en lang række initiativer til fremme af trafiksikkerheden i Rebild.

Kommunen har haft ørerne bredt slået ud for at lytte til inputs til forbedring af sikkerheden og trygheden i trafikken. Således har borgerne været inddraget via en internetbaseret undersøgelse, skolerne har bidraget med syn for sagen på skolernes ankomstarealer, og en række repræsentanter fra relevante organisationer og råd har indgået i en arbejdsgruppe, der løbende har fulgt processen.

Udvalgsformand for Teknik- og Miljøudvalget, Gert Fischer, håber at borgerne også i den afsluttende fase af projektet vil involvere sig:

- Trafiksikkerhedsprojektet har været en god proces med værdifuld planlægning og effektive arbejdsredskaber som resultat; og det er et godt og udførligt materiale, der nu ligger klar til høring, beskriver Gert Fischer.