Rebild stopper snyd med ydelser

Rebild Kommunes målrettede indsatas mod snyd med offentlige ydelser har sparet kommunen millioner. Foto: TV2/NORD (Arkiv)

Kommunens målrettede indsats mod snyd med offentlige ydelser betaler sig.

Siden Rebild Kommune i august sidste år ansatte en kontrolmedarbejder til at sikre, at de offentlige ydelser bliver udbetalt korrekt, er det lykkedes at spare 2,4 millioner kroner, heraf en kommunal andel på 1 million kroner.

- De penge vi sparer gennem indsatsen kommer både fra krav om tilbagebetaling af ydelser, hvor borgere har modtaget ydelser med urette, og ved at vi har stoppet borgeres fremtidige ydelser. En del af sagerne kommer fra projektet "Enlige forsørgere", hvor vi har præciseret reglerne på området i et brev til enlige forsørgere. Ofte er der ikke tale om bevidst snyd, men vi giver borgeren en lejlighed til at tage temperaturen på egen situation, sammenholdt med reglern. En hel del borgere har herefter tilkendegivet, at de ikke længere opfylder betingelserne for at få ydelserne. Og så stopper vi selvfølgelig udbetalingen, fortæller Claus Holm, centerchef i Borgerservice.

Kommunen har desuden oplevet at få flere henvendelser fra borgere, som mistænker en anden borger for at modtage en uretmæssig ydelse, og i de tilfælde vil kontrolmedarbejderen undersøge, om der er hold i mistanken.

- Vi vil ikke mistænkeliggøre alle, der modtager offentlige ydelser. Omvendt skal kun den borger, der har ret til en ydelse, modtage den. Derfor håber vi selvfølgelig også på, at vores indsats vil have en præventiv effekt og være med til at styrke retsfølelsen hos alle borgere. Det vigtigste er, at vi undersøger sagerne grundigt, før vi åbner kommunekassen, siger Claus Holm.

Forsiden lige nu