Region Nordjylland Danmarks første klimaregion

Fredag underskrives en aftale, der gør Region Nordjylland til Danmarks første klimaregion.

Region Nordjylland og Danmarks Naturfredningsforening underskriver fredag en ny klimaaftale. Aftalen betyder, at Region Nordjylland årligt skal reducere sin CO2-udledning med 2 % ved konkrete energibesparelser, energirenovering af bygninger med videre.

Region Nordjylland forpligter sig altså årligt til at skære 2 % af den samlede CO2-udledning som regionens drift er årsag til. Det vil sige, at der skal gennemføres en lang række aktiviteter der kan nedbringe regionens energi-, el-, vand- og øvrige ressourceforbrug.

I starten vil der være meget fokus på energirenovering af regionens bygninger. Der skal desuden gennemføres forskellige aktiviteter for regionens medarbejdere og borgere som skal øge klimabevidstheden.

Danmarks Naturfredningsforening lancerede konceptet Klimakommune i 2008 for at give de danske kommuner et værktøj til at komme i gang med klimaarbejdet og gøre indsatserne synlige. I Nordjylland har 10 ud af 11 kommuner tilsluttet sig aftalen med Danmarks Naturfredningsforening. Den sidste kommune er Læsø, og de har også udtrykt ønske om at indgå aftale. Det vil sige, at Region Nordjylland bliver den første region hvor alle kommuner er klimakommuner, og dermed den første hele klimaregion.