LIGE NU:

Rekordmange søger ind på nordjyske uddannelser via kvote 2

Både Aalborg Universitet og UCN melder om stigninger på op til 10 procent i antallet af kvote 2-ansøgere sammenlignet med sidste år.

Torsdag klokken 12 var der absolut sidste frist for at søge ind på videregående uddannelser via kvote 2-systemet. Og i år har rekordmange unge søgt ind på de nordjyske uddannelser i dette vindue.

Hos AAU melder man om 10 procent flere ansøgere - i 2017 søgte 8294 ind via kvote 2, mens det i 2018 er blevet til 9124 ansøgere. Det er endnu ikke opgjort, hvilke uddannelser der er søgt ind på for AAU.

Samme tendens gør sig gældende på University College Nordjylland (UCN), som har afdelinger i både Aalborg, Hjørring og Thisted. Her er der simpelthen tale om rekord, da flere end nogensinde før har søgt ind på UCN's uddannelser via kvote 2.

Stigningen står i kontrast til det fald på tre procent, der har været i ansøgningerne på landsplan. I alt søgte 52.891 i kvote 2, hvilket er 1.484 færre end sidste år.

- Overrasket over tallene

Det er blandt andet uddannelserne til sygeplejerske, pædagog, jordemoder og radiograf, der er særligt populære. Det viser den første optælling, efter ansøgningsfristen udløb torsdag.

2.841 har én af UCN’s 25 uddannelser som deres højeste ønske. En stigning på otte procent i forhold til sidste år. I alt har den nordjyske professionshøjskole modtaget 6.442 ansøgninger. 

- Jeg er virkelig positivt overrasket over de flotte ansøgertal, særligt set i lyset af at der på landsplan er et fald i ansøgere. Vi udbyder uddannelser, der er tæt koblet til arbejdsmarkedet, og som har en enorm betydning for vores samfund. Det, tror jeg, tiltaler mange unge mennesker, fortæller rektor på UCN, Lene Augusta Jørgensen.

- Det er vigtigt, at de unge tager en videregående uddannelse, selv om vi nu er helt ovre finanskrisen og oplever en stigende vækst i samfundet. Uddannelse er fortsat vejen til at sikre vækst og velfærd for os alle sammen, forklarer UCN’s rektor.

Først fredag får UCN det endelige overblik over ansøgertallet, når alle de udenlandske ansøgere, der søger uden NemID, er gjort op. Derfor kan ansøger-tallet meget vel stige yderligere.

Flere sygeplejersker i Thisted - færre lærere

Uddannelserne til sygeplejerske, pædagog og jordemoder er nogle af dem, der igen i år tiltrækker mange unge. Ikke mindst sygeplejerskeuddannelsen i Thisted er populær i 2018.

- Vi undersøger i øjeblikket, om vi kan udbyde flere pladser på uddannelsen i Thisted. Der er mangel på sygeplejersker i Thy og på Mors, og derfor er det rigtig glædeligt, at flere vælger at søge ind på uddannelsen, siger Lene Augusta Jørgensen. 

Eneste tilbagegang på UCN skal findes på læreruddannelsen - her har 211 søgt ind mod 221 ansøgeree sidste år.

- På trods af et lille fald har vi stadig en tro på, at vi samlet set kan nå et tilfredsstillende resultat til sommer. Vi har brug for, at endnu flere dygtige, ambitiøse og motiverede unge vælger læreruddannelsen. Og så er det værd at bemærke, at vi havde et fantastisk godt vinteroptag på læreruddannelsen i Hjørring. Det bedste nogensinde, siger Lene Augusta Jørgensen.

Fakta om kvote 2: