03:48

1 af 2

Skolen er giftig

Luften på mange nordjyske skoler er dårlig. Nogle steder er den endda giftig. I Aalborg Kommune er miljøgiften PCB fundet på to skoler.

Det er på Mellervangskolen og Løvvangsskolen, der er målt for højt PCB.

PCB er en miljøgift, der blev brugt 1950 og 1977 i blandt andet fugemasse og maling. Det har været forbudt siden 1977.

Stoffet er mistænkt for at være kræftfremkaldende og for at kunne skade forplantningsevnen og give hjerne og leverskader, hvis man udsættes for store koncentrationer i lang tid.

På de to skoler i Aalborg er koncentrationerne lige over det tilladte.

- Der er ingen akut sundhedsrisiko, ved at færdes i de her bygninger. På ingen måde, siger konstitueret direktør på Skole-og Kulturforvaltningen i Aalborg Kommune, Vibeke Lei Stoustrup

Stoffet er fundet, fordi man er i færd med at undersøge skolerne i Kommunen for netop PCB. Kommunen har fået svaret for 21 skoler og mangler stadig resultatet fra 23 skoler.