Skoler skal løse sociale problemer

Folkeskolen får i stigende grad en social funktion. Det betyder, at undervisningsassistenter og skolefeer rykker ind i klasseværelserne ved siden af lærerne.

<P><P>Eleverne i landets folkeskoler er blevet så vanskelige at undervise, at skolerne i stigende grad ansætter medarbejdere, der ikke skal undervise i staveord og multiplikation, men tage sig særskilt af børnenes problemer. Det skriver Berlingske Tidende.<P> Tendensen forstærkes i de kommende år, når andre medarbejdergrupper end skolelærere i endnu højere grad vil få deres gang i klasseværelserne. Senest er der i aftalen om Globaliseringspuljen blevet afsat midler til forsøg med såkaldte undervisningsassistenter, der - efter finsk forbillede - skal deltage i timerne og sikre lærerne ro til undervisning. <P> - Det er et udtryk for, at folkeskolen er blevet mere kompleks end tidligere, hvor lærerne underviste, og forældrene opdrog børnene. Vi har en anden situation i dag, hvor lærerne har måttet påtage sig en række socialpædagogiske opgaver. Det handler ikke om social nød, men om børn, som mangler opdragelse eller har mangler i deres følelsesmæssige udvikling, siger professor Niels Egelund fra Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (DPU). <P>/ritzau/