LIGE NU:

Skov- og naturstyrelsen blæser til kamp mod minken

Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks Jægerforbund tager i denne uge for alvor hul på en landsdækkende kampagne mod minken

De ti-tusindevis af mink, der lever i den danske natur, er en trussel mod mange ynglende fugle, padder og mindre pattedyr. For at komme minken til livs sætter skov og naturstyrelsen nu en ekstra indsats i gang fire steder i landet. I Nordjylland drejer det sig om Læsø og Vejlerne ved Thy. Derudover sættes der også ind på Bornholm og ved Ringkøbing Fjord.

- Minkens egenskaber gør den til et meget mobilt rovdyr, som i øvrigt æder stort set alt, der bevæger sig. Den klarer sig så godt, at den er ved at blive en regulær trussel mod især vandfugle og padder, forklarer vildtkonsulent Jens Peter Bundgaard fra Skov- og Naturstyrelsen.

I øjeblikket bruger styrelsen smækfælder på Bornholm som forsøg. Og som et led i kampagnen vil styrelsen også sætte ind med denne type fælde på Læsø. På de to pågældende øer er der nemlig ikke andre dyr fra mårfamilien, som minken tilhører. På den måde mindskes risikoen for, at andre dyr utilsigtet går i fælderne.

Minken optræder på Skov- og Naturstyrelsen officielle top-ti-liste over uønskede dyr i den danske natur