Foto: TV2/Nord

Snart kan gods komme billigere til Læsø

Fra 2015 får Læsø og andre ø-samfund støtte, så godstranporten bliver billigere.

I Juni blev regeringen og Dansk Folkeparti enige om at støtte Læsø og andre ø-samfund med billigere godstransport.

I vækstpakken 2014 afsættes 50 millioner kroner til ø-samfundene i 2015, og fra 2016 og frem bliver der afsat 125 millioner årligt. Det betyder, at transport af godt til og fra blandt andet Læsø bliver billigere.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har beregnet tilskudsbehovet og er kommet frem til, at Læsø er berettiget til 3,6 millioner kroner.