Foto: Vejdirektoratet

Sort plet i Brovst udbedres

12 ulykker i Brovst får nu Vejdirektoratet til at forbedre vejforholdene i Brovst.

12 ulykker siden 2005 hvoraf seks har været med personskade er årsagen til at Vejdirektoratet fra onsdag går i gang med at forbedre sikkerheden i tre vejkryds i Brovst.

Der er tale om krydsene ved Nyvej, Jernbanegade/kirkegade og Toftevej/Elmevej hvor der ved de fleste af trafikulykkerne har været gående eller cyklister involveret. Og det er også de bløde trafikanter sikkerheden derfor forbedres for.

- Vi vil gerne have bilisterne til at sætte farten ned på Østergade og Vestergade, så de bedre kan koncentrere sig om de bløde trafikanter, og samtidig vil vi gøre cyklisterne mere synlige blandt andet ved at markere deres cykelbaner med farvet asfalt, fortæller projektleder i Vejdirektoratet Poul Pilgaard.

Helt konkret skal den røde asfalt, der mange steder ligger på strækningen fjernes og erstattes af røde midterstriber, der får vejbanen til at virke smallere. Samtidig skal der sørges for bedre oversigtsforhold for bilister på Toftevej, der skal ud på Vestergade og på den modsatte side af vejen ved Elmevej bliver cykelbanen markeret med rød asfalt.

Vejarbejdet vil medføre gener for trafikanterne, ligesom Østergade og Vestergade i enten uge 37 eller uge 38 lukkes for gennemgående trafik. Vejarbejdet varer indtil starten af oktober.

En sort plet er i Vejdirektoratets terminologi en vejstrækning, der over en femårig periode har haft et ulykkestal signifikant højere end forventet med vejens trafikbelastning.