LIGE NU:

Spar Nord går foran med overvågning

Der opsættes videokameraer ved samtlige Spar Nord banker

Senest 1. januar 2008 vil alle facader i Spar Nords 80 lokale banker være overvåget af videokameraer. Dermed går Spar Nord enegang i en branche, der endnu ikke har taget mulighederne i den nye lovgivning til sig.

- Populært sagt får vi lov til at kigge ind i røverens omklædningsrum, hvilket forhåbentligt kan have en præventiv virkning, siger Inge Møller, HR-direktør i Spar Nord.

Siden 1. juni i år har landets pengeinstitutter haft lovmæssig hjemmel til at videoovervåge egne facader. En sikkerhedsforanstaltning som bl.a. Finansrådet og Finansforbundet længe har arbejdet for, og branchen har da også i højere eller mindre grad taget de nye muligheder til sig.

Præventivt

Forhåbningen er, at den øgede overvågning kan reducere antallet af røverier.

Med Spar Nords beslutning om at alle bankens afdelinger skal videoovervåges, går banken enegang i branchen.

At ikke alle banker udnytter mulighederne i lovgivningen i første omgang, kan ifølge Inge Møller få konsekvenser.

- Hvis lovgivningen skal have den effekt, vi alle håber på, er det vigtigt, at branchen som helhed benytter det potentiale, der ligger i den, pointerer hun.

Opsætningen af videokameraer på Spar Nords facader koster knap 1 mio. kr.