Foto: Kenneth Rodin (presse)

Sparekasse leverer beskedent overskud

Et overskud på 13 millioner efter skat i Sparekassen Vendsyssel betegnes som "efter omsændighederne acceptabelt". Landbruget er årsag til store nedskrivninger.

Sparekassen Vendsyssel, der har hovedsæde i Vrå, har tirsdag afleveret halvårsregnskab, og selvom resultatet af bankens drift er på 224 millioner koster ekstraordinære nedskrivninger på bankens udlån til landbruget i negativ retning. Bundlinjen viser således et overskud på blot 13 millioner efter skat. Et resultat som banken kalder acceptabelt.

De øgede nedskrivninger er et resultat af Finanstilsynets ordinære inspektion af sparekassen og er på i alt 146 millioner. En meget stor del kan spores tilbage til landbruget mens også nedskrivninger for 20 millioner på bankens ejendomme tæller med.

- Vi er vores ansvar bevidst som lokalt pengeinstitut, også i svære tider for lokalsamfundet. Vi finansierer landbrug i vores primære markedsområde, og støtter fortsat op om erhvervet, også selvom det på kort sigt medfører yderligere nedskrivninger. Vi understøtter det lokale erhvervsliv i vores primære markedsområde og ser det som en afgørende opgave for et lokalt pengeinstitut. Det går godt for det lokale erhvervsliv, og privatkunderne har det ligeledes generelt godt rent økonomisk, udtaler administrerende direktør Vagn Hansen og fortsætter:

- Landbrugets aktiver vurderes i øjeblikket meget lavt af Finanstilsynet, hvilket har medført ekstra nedskrivninger i sparekassens halvårsregnskab. Vi tager Finanstilsynets vurderinger til efterretning, men vores meget stærke og solide primære indtjening gør, at vi på trods af de vanskelige forhold for landbruget kan præstere et overskud for 1. halvår 2015. Vi forventer for året 2015 som helhed at præstere et overskud før skat på mellem 75 og 125 millioner kroner.

Sparekassen Vendsyssel har en egenkapital på 1,94 milliarder kroner og en solvensmæssig friværdi på 5,5 procent, som kaldes "meget tilfredsstillende".