LIGE NU:

Stof til eftertanke for bilister

Søndag skærpes straffen for at køre med stoffer i blodet

Fra søndag den 1. juli i år skærpes kursen over for trafikanter, der kører bil eller andet motordrevet køretøj med stoffer i blodet.

- Det er min klare opfattelse, at der bør sættes hårdt ind over for bilister, der er påvirkede af euforiserende stoffer, siger justitsminister Lene Espersen.

- Sådanne bilister er til stor fare for de øvrige trafikanter. Jeg er derfor glad for, at Folketinget har besluttet at indføre en nulgrænse for kørsel med motordrevet køretøj med euforiserende stoffer i blodet.

Folketinget vedtog i begyndelsen af juni lovforslaget, der medfører en nulgrænse for kørsel med euforiserende stoffer i blodet.

Markant opstramning

De nye regler betyder, at det fra på søndag bliver strafbart at føre eller forsøge at føre motordrevet køretøj for personer, hvis blod indeholder euforiserende stoffer, som er klassificeret som farlige for færdselssikkerheden.

Som reglerne er i dag er det ikke i sig selv ulovligt at køre med euforiserende stoffer i blodet, medmindre den pågældende er ude af stand til at føre køretøjet på fuldt betryggende vis (det såkaldte føreevnekriterium).

Med de nye regler har justitsminister Lene Espersen samtidig ønsket at skærpe sanktionsniveauet, således at sanktionerne for overtrædelse af reglerne om kørsel under påvirkning af andet end alkohol sidestilles med sanktionerne for spirituskørsel.

Straffen for at overtræde nul-grænsen svarer til straffen for spirituskørsel. Jo flere gange man overtræder nulgrænsen, jo strengere er straffen.

Læs detaljerne om de nye regler på Rådets for Større Færdselssikkerheds hjemmeside - www.sikkertrafik.dk

genåbning erhvervsuddannelse himmerlands erhvervs- og gymnasieuddannelser Aars

play Erhvervsuddannelser er genåbnet i fuldt omfang: - Det er sat'me dejligt, lyder det fra murerlærling

kylling teaser sous vide

Hessel reddede kyllings liv med en sous vide

Pachamama

Aalborgs musikliv skal sparkes i gang med en række koncerter på byens kollegier

def_thumb,50_percent

play Aalborg karneval 2021 er aflyst

genåbning erhvervsuddannelse himmerlands erhvervs- og gymnasieuddannelser Aars

play Erhvervsuddannelser er genåbnet i fuldt omfang: - Det er sat'me dejligt, lyder det fra murerlærling

kylling teaser sous vide

Hessel reddede kyllings liv med en sous vide

Pachamama

Aalborgs musikliv skal sparkes i gang med en række koncerter på byens kollegier

Til forsiden

Til forsiden