LIGE NU:

Storkonflikt i fuld gang

Nordjylland vågnede op til strejke på en lang række områder indenfor sundheds- og plejesektoren. Overalt på landsdelens sygehuse og institutioner var der fra midnat varslet arbejdsnedlæggelse. Der er varslet strejke følgende steder.....

Sygehusene:
- Alle sygehuse, med undtagelse af enkelte afdelinger: Sygeplejersker, radiografer, jordemødre, portører, social- og sundhedsassistenter samt bioanalytikere ansat på Klinisk Immunologisk afdeling i Aalborg strejker.

Psykiatriske sygehuse samt psykiatrisk skadestue:

- Social- og sundhedsassistenter og portører strejker.

Specialinstitutioner under regionen:

- Sygeplejerskerne strejker på følgende institutioner:
- Socialpsykiatrisk Boform Brovst
- Socialpsykiatrisk Boform Solsiden
- Socialpsykiatrisk Boform Visbogaard
- Socialpsykiatrisk Boform Vestervang
- Boformen Kærvang
- Boformen Skovvænget
- Rehabiliteringscenter Strandgården
- Specialbørnehjemmene
- Aalborgskolen
- Misbrugscentret Region Nordjylland
- Taleinstituttet
- Sødisbakke
- Døvblindecentret

Alle kommuner:
Sygeplejersker og sundhedsplejersker.

Derudover er der varslet følgende strejker i de enkelte kommuner:

Læsø kommune:

(Ingen)

Frederikshavn kommune:

Social- og sundhedsassistenterne strejker på Ankermedet Centret i Skagen, Sæby Ældrecenter samt i hjemmeplejen, område Bangsbo.

Hjørring kommune:

- Social- og sundhedsassistenterne samt husassistenterne strejker på Lundgården, Vendelbocentret samt Vellingshøjcentret.
- Pædagogmedhjælperne strejker.
- Teknik og servicemedarbejderne strejker i følgende idrætshaller: Højene, Lundergård, Tår, Bagterp, Bjergby-Mygdal, Park Vendia samt Hjørring Stadion og Park Vendia svømmehal.
- Kost og ernæringsfaglige personer strejker følgende steder: Bålhøj Centret, Centralkøkkenet i Hjørring, Centralkøkkenet Lynggården, Lundgården Plejehjem samt Ældrecentret Havgården.

Brønderslev kommune:

- Social- og sundhedsassistenterne samt husassistenterne strejker på følgende ældrecentre: Aldersro, Hellevadlund, Stengårdscentret, Stenumgård, Elmehøj, Thygelsgadecentret og Valdemarsgade (Rosengården) inkl. demensaflastningen.

Jammerbugt kommune:
- Social- og sundhedsassistenterne strejker i hjemmeplejen, distrikt Fjerritslev Øst.

Aalborg kommune:
- Parkeringsvagterne strejker.
- T/S medarbejdere i kommunens logistikcenter (udbringning af post og hjælpemidler) strejker.
- Social- og sundhedsassistenterne strejker i ældreområde Centrum og Øst.
- Ergo- og fysioterapeuterne strejker i område Nord, Øst og Vest.

Vesthimmerland:

(Ingen)

Rebild:

(Ingen)

Mariagerfjord kommune:
- Social- og sundhedsassistenterne samt husassistenterne strejker i alle udegrupper under hjemmeplejen.

OBS: Hvis strejken varer mere end 14 dage udvides den til også at omfatte dagplejerne i Frederikshavn, Hjørring, Vesthimmerland og Mariagerfjord kommuner.

Kilde: P4 Nordjylland