LIGE NU:

Stort arbejde forude for beredskabet

86 kommunale enheder skal reduceres til højst 20. Kommunerne skal frivilligt gå sammen i nye enheder.

Redningsberedskabets Strukturudvalg har tirsdag offentliggjort en rapport, der kommer med anbefalinger og principper for, hvordan arbejdet på beredskabsområdet kan organiseres fremover. Nu venter en vigtig opgave med at samle kommunerne i større enheder.

- Jeg glæder mig over, at udvalgets arbejde nu er afsluttet. Rapporten indeholder en række gode forslag til principper og anbefalinger, siger Jørn Pedersen, der er formand for KL's Teknik- og Miljøudvalg.

Som en del af økonomiaftalen mellem regeringen og KL blev det aftalt, at 86 kommunale enheder skal reduceres til maks. 20. Kommunerne skal selv finde ud af at gå sammen i nye enheder.

- Der kan være store forskelle i enhedernes dækningsområde afhængig af befolkningstæthed og areal, men det vil naturligvis være vigtigt for KL, at ingen kommuner efterlades alene, siger Jørn Pedersen.

Han understreger, at det er vigtigt, at kommunerne nu fokuserer på at finde sammen i de nye enheder og bliver bæredygtige til at kunne modtage de statslige opgaver, som det er planen at udlægge til kommunerne.

Strukturændringerne indebærer også effektiviseringer og ændringer i staten. Disse ændringer tager man dog først fat på i foråret 2015.