Foto: Ib William Christensen

Stort ja til fusion

Den historiske fusion mellem DGI Nordjylland og skytternes organisation DDS Nordjylland rykkede tirsdag aften tættere på at blive en realitet.

På DGI Nordjyllands årsmøde kunne delegerede nikke ja til den fusionsaftale som blev præsenteret og som indebærer en fusion mellem DGI Nordjylland og DDS Nordjylland - og der er nu kun et ekstraordinært repræsentantskabsmøde fra skytternes side tilbage inden en fusion med øjeblikkelig virkning kan træde i kraft.

Dermed bliver Nordjylland formentlig den første landsdel i DGI som er fusioneret.

Aftalen betyder, at skydning bliver en selvstændig idræt under DGI og at der skal ansættes en skydefaglig konsulent, som skal sætte fokus på udviklingsarbejde i nordjyske skytteforeninger.

- Vi er glade for at opbakningen fra baglandet var på plads - med en enstemmigt vedtagelse blandt de 53 stemmeberettigede foreningsrepræsentanter - og det er et kraftigt signal om at denne fusion er en stor fordel for begge parter, fortæller Palle Fogh, som er formand for DGI Nordjylland.

Den 3. april holder DDS Nordjylland deres ekstraordinære repræsentantskabsmøde.