Foto: TV2/Nord

Styrker indsatsen mod socialt bedrageri

Rebild Kommune udvider nu sin indsats mod snyd med offentlige ydelser.

Rebild Kommune udvider indsatsen ved at ansætte en medarbejder, hvis opgaver består i at afdække snyd, stoppe udbetalingen af ydelser og kræve penge tilbage.

- Vi er gode til den forebyggende indsats, altså at undersøge borgerens ansøgning grundigt, før vi overhovedet starter med at udbetale ydelser, og denne indsats fortsætter vi naturligvis med. Erfaringer fra andre kommuner viser dog, at der snydes, selv når der er en stærk forebyggende indsats. Så problemet findes også i Rebild Kommune og det skal vi selvfølgelig gøre noget ved, fortæller Claus Holm, centerchef i Borgerservice.

Kontrol-indsatsen skal altså være med til at sikre, at de offentlige ydelser går til de borgere, som er berettigede til ydelserne.
Sager om socialt bedrageri starter ofte med en anmeldelse fra en borger, der undrer sig over en anden borgers bopælsforhold eller økonomiske forhold. Men også udviklingen af it-systemer og mulighederne for at sammenholde forskellige oplysninger om borgerne, kan være indgangsvinkel til en sag om socialt bedrageri.

Ikke altid bevidst snyd
Der er desuden sager, hvor der ikke er tale om snyd - men hvor borgeren er uvidende om de præcise regler for at kunne få udbetalt en ydelse, for eksempel når der sker en ændring i borgerens forhold.

- Sideløbende med kontrol-indsatsen vil vi derfor præcisere reglerne i et brev til relevante borgere. Det kan være svært for borgeren at gennemskue præcist, hvornår en ændring har betydning. Det vil vi gerne hjælpe borgeren med, slutter Claus Holm.