LIGE NU:

Superklasser godt fra start

Netværk til andre skoler skal stå sin prøve

De tre talentklasser, der er etableret for grundskolens ældste klasse og 1. gymnasieklasse i et samarbejde mellem Hjørring Private Realskole og det Tekniske og Almene Gymnasium i Hjørring bliver en succes.

Der er oprettet tre superklasser for særligt begavede elever i Vendsyssel, kombineret med elever fra Storkøbenhavn, suppleret med to elever fra henholdsvis Holstebro og Broager.

Eleverne mødes første gang torsdag den 6. december. Herefter er målet, at eleverne arbejder selvstændigt på egen skole og bruger det etablerede netværk i forbindelse med faglig sparring.

39 talentelever

Der er tale om tre klasser med elever, hvor der især fokuseres på naturfagene - matematik og biologi samt en sproglig linje. Elevgruppen udviser denne gang et særdeles højt fagligt potentiale. Der er i alt optaget 39 elever i de tre talentklasser.

De nordjyske talentpionerer har nu igennem de sidste halvandet år fået kr. 1.275.000 til talentpleje, og der er i Undervisningsministeriet afsat yderligere kr. 400.000 til igangsætning af det tredje og sidste trin i talentplejen.