Suppleanterne til folketinget

Listen over partiernes suppleanter til det nye folketing

Per Husted (Soc.dem.) 2.383
Daniel Nyboe Andersen (Rad.V.) 559
Tage Leegaard (Kons.) 1.150
Karen Touborg (SF) 1.457
Rikke Karlsson(Da. Folkep.)
Anders Broholm (Venstre)
Susanne Flydtkjær (Enh.l.)
Inge-Lene Ebdrup (Ny Alliance) 1.865

Forsiden lige nu