Erhvervs- og Vækstminister vil styrke væksten i op til tre kommuner. 23 kommuner med problemer er udvalgt, syv af dem er nordjyske.

Syv nordjyske kommuner kandiderer til millionstøtte

Erhvervs- og vækstministeren vurderer, at 23 kommuner trænger til ekstra hjælp for at kickstarte vækst.

Det går for langsomt med væksten i 23 udvalgte kommuner i hele landet, mener ministeren. Det skal 24 millioner kroner råde bod på. 

Erhvervs- og Vækstministeriet har identificeret 23 kommuner, som alle er kendetegnet ved faldende beskæftigelse, at ligge langt fra en storby og med en lav erhvervsindkomst. Det er i disse områder de tre indsatser skal foregå. Syv af dem ligger i Region Nordjylland. 

  • Frederikshavn Kommune
  • Hjørring Kommune
  • Jammerbugt Kommune
  • Læsø Kommune
  • Morsø Kommune
  • Thisted Kommune
  • Vesthimmerland Kommune

- Det er afgørende at styrke regionale og lokale styrkepositioner, for at skabe udvikling i hele Danmark og dermed fornyet dansk vækst. Derfor sætter vi nu en målrettet erhvervsindsats i gang, som skal øge den private job- og værdiskabelse i nogle områder, som har haft det svært. Jeg er overbevist om, at initiativet kan skabe en reel og varig forskel for den lokale erhvervsudvikling, siger erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen.

Der er afsat 24 millioner kroner til indsatsen, hvor kommunerne også selv forventes at bidrage, og herudover kan de tre projekter trække på de nødvendige ressourcer i ministerierne. 

De regionale vækstfora er blevet tildelt en vigtig rolle med at indstille områder og være en del af udvælgelses-processen. De enkelte regioner skal således hver indstille én kandidat på baggrund af ansøgninger fra kommunerne. Det er således tre kommuner, som i sidste ende får glæde af ministerens initiativ.