LIGE NU:

Tager kritik til sig

Lene Espersen får en næse for sit svar i sagen om overbetalingen af privatsygehuse. Hun tager kritikken til sig.

En kortfattet pressemeddelelse var eneste reaktion fra
udenrigsminister Lene Espersen (K), da hun torsdag fik en stor næse for at svare ufyldestgørende på spørgsmål i Folketinget om overbetaling af private sygehuse.

- Jeg tager Folketingets Finansudvalgs beretning til
efterretning og tager kritikken til mig. Jeg har ikke yderligere kommentarer, hedder det i pressemeddelelsen.

Finansudvalget kalder ministerens svar på spørgsmålene i sygehussagen for "stærkt kritisabelt". I den kortfattede pressemeddelelse skriver ministeren, at hun har "dyb respekt for Folketingets arbejde og lægger afgørende vægt på, at Folketinget har mulighed for at udøve sin kontrolfunktion over for regeringen".

Lene Espersen (K) understreger, at man skal svare korrekt på tingets spørgsmål.

- Derfor har det ligget mig på sinde - både på skrift i mit
brev af 4. oktober til Folketingets formand og mundtligt i forbindelse med samrådet i Finansudvalget den 29. oktober - at beklage min besvarelse af hr. Jonas Dahls spørgsmål til mig den 13. maj 2009, skriver udenrigsministeren.

Sagen opstod sidste år i marts, da Lene Espersen foreslog at sænke taksterne til privathospitalerne med 25 procent. Da SF's sundhedsordfører, Jonas Dahl, den 13. maj 2009 spurgte hende om, hvilke beregninger der lå til grund for hendes forslag, svarede hun, at den konservative folketingsgruppe stod bag beregningerne.

Siden har Lene Espersen måttet erkende, at hun havde tallene fra Sundhedsministeriet - og i øvrigt fra en rapport, som regeringen også er blevet kritiseret for at tilbageholde, da rigsrevisionen bad om den.