LIGE NU:

Talkrig ved randzonesamråd

På Christiansborg var der onsdag åbent samråd om de omdiskuterede randzoner, der skal mindske landbrugets udledning af kvælstof.

Randzoneloven forbyder at landmændene dyrker marker nærmere end 10 meter fra vandløb. Igennem de sidste par år har der været store uenigheder om disse randzoner og flere landmænd har bevidst brudt loven. Men landmændene fik ikke det ud af samrådet, som de havde håbet på.

- Jeg havde jo håbet, at de ville have fjernet randzonerne, men det blev bare en skyttegravskrig med tal frem og tilbage, så det var nok det, vi havde en lille anelse om, at det ville gå sådan, at vi ikke kom så meget videre, siger Asger Møller Madsen, der er tidligere landmand og aktiv modstander af randzonerne.

Både miljøminister Kirsten Brosbøl og fødevareminister Dan Jørgensen deltog i samrådet, der bar præg af, at de samrådets parter havde vidt forskellige opfattelser af de målinger og resultater, der er foretaget i forbindelse med den nye randzonelov.

- Det er et spørgsmål om, at man er nød til at regne på den måde, vi hele tiden har gjort for at kunne sammenligne det udgangspunkt, vi har haft med det sted, vi er i dag, siger miljøminister Kirsten Brosbøl.

- Jeg er med på, at der er forskellige måder at regne på, men jeg er nød til at holde fast i, at man skal veje sig på den samme vægt for at finde ud af, hvor meget man har tabt sig, og det bliver vi ved med for at kunne give et reelt billede af, hvor langt vi er nået, fortsætter hun.