LIGE NU:

Træfældning i Kildeparken

I Kildeparken vil der ske fældning af en del træer i den kommende tid.

Fældningerne vil hovedsagelig ske i randplantningerne, hvor træerne efterhånden står så tæt, at der ikke kommer tilstrækkelig lys ned til underplantningen.

Også nogle af de store træer i selve parken, som mistrives eller er gået ud, vil blive fældet. Der vil også blive fældet enkelte træer med henblik på at give mere lys til parkens lindeallé.

Samtidig vil der ske en udtynding af træerne i Ansgar Anlægget.