Trafikken stiger på nordjysk motorvej

Trafikken på de danske motorveje steg i 2018 med 3,2 procent. Det viser de nyeste trafiktal, som Vejdirektoratet netop har offentliggjort.

Trafikken på de danske motorveje stiger og stiger, og sidste år blev ingen undtagelse. I 2018 øgedes trafikken på motorvejsnettet i Danmark med 3,2 procent. Det viser de nyeste trafiktal, som Vejdirektoratet netop har offentliggjort.  

Læs også "Egholm-Motorvejen, nej tak": Familiefestival skal overbevise om en ny løsning

Blandt de motorvejsstrækninger, hvor årsdøgnstrafikken er steget markant siden 2010, nævnes Hirtshalsmotorvejen mellem frakørsel 9 Vestbjerg og 10 Høvejen. Her er trafikken steget med 34,1 procent siden 2010. 

- Denne voldsomme trafikvækst kan danskerne naturligvis mærke hver eneste dag i form af stigende trængsel ude på motorvejene, siger trafikdirektør Niels Tørsløv fra Vejdirektoratet.

- I Vejdirektoratet forsøger vi at imødegå denne udfordring på forskellige måder – blandt andet ved at blive bedre og hurtigere til at håndtere uheld og andre hændelser på vejnettet og ved at give aktiv og præcis trafikinformation, lyder det fra Niels Tørsløv i en pressemeddelelse.

Ifølge Vejdirektøratet skyldes en del af væksten i motorvejstrafikken udbygninger af motorvejsnettet. Dermed flyttes trafik fra de mindre veje over på motorvejene. Derudover er der næsten 500.000 flere personbiler svarende til 22 procent på de danske veje siden 2010.

Og alt tyder på, at belastningen af de danske veje også vil stige de kommende år. 

- Vi forbereder os på en fremtid med stadig flere trafikanter på det overordnede vejnet. Af samme grund forsøger vi hele tiden at blive bedre til at hjælpe trafikanterne med at få trafikken til at glide ude på vejene, lyder det fra Niels Tørsløv.

Motorvejsstrækninger, hvor årsdøgnstrafikken er steget markant siden 2010:

  • M3 mellem frakørsel 19 og motorvejskryds Gladsaxe. Stigning i årsdøgnstrafikken: 42,6 procent
  • Holbækmotorvejen øst for Roskilde. Stigning: 41 procent
  • Fynske Motorvej ved den Ny Lillebæltsbro. Stigning: 32,6 procent.
  • Sydjyske Motorvej nord for Kolding. Stigning: 34,9 procent
  • Østjyske Motorvej på Vejlefjordbroen. Stigning: 36,6 procent
  • Herningmotorvejen øst for Kløverbladet. Stigning: 39,1 procent
  • Nordjyske Motorvej ved Hadsten. Stigning: 35 procent
  • Hirtshalsmotorvejen mellem frakørsel 9 og 10. Stigning: 34,1 procent