Foto: Per Frank Paulsen

Uenighed om sand

Selv om Hjørring Kommune og Kystdirektoratet nu har rakt hænderne ud til en stribe sommerhusejere langs den nordlige vestkyst i håbet om en fælles privat kystsikring med sand, så er der langt fra enighed om det blandt sommerhusejerne.

Hjørring Kommune har i første omgang tilbudt at hjælpe til med det praktiske og administrative i arbejdet omkring en eventuel sandfodring på strækningen fra Kjul i nord til Fureby i syd.
Fredag aften var en række grundejere fra området samlet med embedsmænd fra kommunen og Kystdirektoratet for at høre om mulighederne for sikre kysten for fremtiden.
Blandt deltagerne var Henrik Nielsen, teknisk chef fra feriecentret Skallerup Klit, og han betegner mødet som positivt, på trods af de åbenlyse forskellige holdninger blandt grundejerne.

- Vi er med i arbejdet omkring at sikre kysten, fordi flere af vores sommerhuse er rykket betrageligt tættere på kanten efter vinterens storme, og vi håber på, at der kan skabes så stor enighed som muligt omkring det fremtidige arbejde med at sikre kysten, siger Henrik Nielsen.

Nu er der nedsat en arbejdsgruppe, som skal forsøge at skabe enighed og udbrede kendskabet til fordele og ulemper ved at indgå et bredt samarbejde sommerhusejerne imellem. Med i gruppen er Glenn Andersen, som har sommerhus i Lønstrup, og han er udmærket klar over, at det bliver en stor udfordring.

- Der er to problemstillinger i det, et omkring økonomien og to omkring det politiske i, at man kan have den holdning, at man skal lade naturen gå sin gang. Men vi er nogle, der gerne vil arbejde for at bevare det, vi har, og vil være trætte af, at flere huse falder ned. Det bliver ikke let, men vi bliver nødt til at gøre forsøget, siger Glenne Andersen.

Han tør ikke skyde på hvor stor en regning, der kommer til at lande hos hver enkelt sommerhusejer, men formentlig vil sandfodringen samlet koste knap en million kroner om året.