Ulveplan er acceptabel

Vildtforvaltningsrådet er netop blevet enige om en forvaltningsplan for ulven. På trods af uenigheder om ulvens tilstedeværelse, er planen acceptabel. Det mener erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer.

I fremtiden vil det ikke være umuligt at møde en ulv på gåturen i skoven. Det er konsekvensen af den forvaltningsplan, som Vildtforvaltningsrådet netop har fremlagt.

Om det store rovdyr får fodfæste i den danske natur, vil tiden vise, men hos erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer er man bekymrede for, hvilke konsekvenser en fast ulvebestand vil få for danske landmænd:

- Det er ingen hemmelighed, at vi i landbruget har været meget skeptiske for ulve i Danmark. Vi har et kulturlandskab, hvor vi ganske enkelt mangler de store naturområder, som en fast ulvebestand kræver. Derfor vil det uden tvivl komme til at give gener for især fåreavlerne, siger viceformand i Landbrug & Fødevarer Lars Hvidtfeldt.

Ulven er beskyttet af EU's habitatdirektiv, hvilket betyder, at ulven ikke må jages, og dens yngle- og rasteområder ikke må forstyrres. Dog er det i forvaltningsplanen slået fast, at ulven må reguleres i nødværge i tilfælde af angreb på mennesker og husdyr. Overordnet set mener Landbrug & Fødevarer, at den forvaltningsplan, der nu foreligger, er tilfredsstillende.

Arbejdet med forvaltningsplanen er foregået i en konstruktiv dialog mellem landbrug, skovbrug, jægere og grønne organisationer, og der har været lydhørhed overfor mange af landbrugets synspunkter.

- Vi har stået alene med vores synspunkter om, at ulven ikke skal have plads i den danske natur. Det har vi taget til efterretning, og jeg mener, vi i Vildtforvaltningsrådet har fået strikket en fornuftig plan sammen, der blandt andet sikrer danske landmænd en fornuftig erstatningsordning for mistede husdyr og tilskud til etablering af ulvehegn, siger Lars Hvidtfeldt.

Det har været meget vigtigt for Landbrug & Fødevarer at sikre en erstatningsordning med fornuftige erstatningssatser, og det er også positivt, at man både kan få tilskud til merudgifter til ulvesikre hegn og en eventuel ekstra arbejdsomkostning ved opsættelse.

Forvaltningsplanen for ulven kan tages op til revision, hvis ulvesituationen i Danmark ændrer sig, og det viser sig, at der er behov for andre forvaltningstiltag. Forvaltningsplanen skal under alle omstændigheder revideres i 2019. Landbrug & Fødevarer lægger vægt på, at der ikke sættes nogen faste mål for ulvebestanden i Danmark.

- Det er, gennem vedtagelsen af habitatdirektivet, samfundets ønske, at man har en bestand af ulve. Selvom det primært kan få store konsekvenser for den enkelte landmand, så er der også samfundsmæssige interesser på spil. I fremtiden vil flere køer og får afgræsse statens naturarealer, og her vil det også være væsentligt, at der er gode og solide erstatningsordninger for tab af dyr, der bruges til naturpleje, siger viceformand i Landbrug & Fødevarer Lars Hvidtfeldt.

Vildtforvaltningsrådet overdrager nu forvaltningsplanen for ulv til miljøminister Ida Auken, der herefter skal godkende den.


Seneste nyt

fra Nordjylland