LIGE NU:

Utilfredshed trods nye arbejdspladser

En delaftale om finansloven betyder 120 nye arbejdspladser til Aalborg, fordi statsforvaltningerne skal have en ny struktur. Det er dog ikke alle nordjyske folktingsmedlemmer, der er glade. For der bliver indført en lang række nye gebyrer. Blandt andet i skilsmissesager.

Statsforvaltningen i Nordjylland på Aalborghus Slot skal fremover rumme et særligt ankecenter, der skal betjene hele landet. Der skal reduceres 38 årsværk, til gengæld kommer der så 120 nye arbejdspladser i Aalborg.

- Jeg kan godt lide, at der bliver skabt arbejdspladser i Nordjylland, men resten af aftalen bryder jeg mig ikke om. Fx. bliver der indført en lang række nye gebyrer, siger folketingsmedlem for Venstre, Preben Bang Henriksen, til TV2/NORD.

For eksempel stiger prisen for at blive skilt. Fra 500 til 900 kroner. En aftale mellem Regeringen, Liberal Alliance og Enhedslisten indeholder så mange andre ting end bare det at flytte nye statslige arbejdspladser til Aalborg, at blandt andre Venstre ikke vil være med i det, der er strikket sammen.

- Det er éen samlet pakke, og vi er bare glade for at der flertal for den, siger socialdemokraternes kommunalordfører, Simon Kollerup, til TV2/NORD.

Klager fra borgere, der er utilfredse med deres kommunes afgørelser i sager om kontanthjælp, børne- og underholdsbidrag, barselsdagpenge og så videre. Sager som det ny ankecenter skal behandle. I flere tilfælde efter nye regler, der også er indeholdt i forliget.

Den ny aftale betyder, at der skal kradses ekstra 30 millioner kroner i statskassen - med nye gebyrer i bl.a. skilmissesager.

Trods mange nye arbejdspladser til byen har også LO i Aalborg - i et brev til alle folketingsmedlemmer - harceleret over den ny struktur for statsforvaltningerne:

Var det derfor Nordjylland ikke fik ministre??

Åbent brev til de nordjyske folketingspolitikere

Jeg er rystet over de udmeldinger der er fra Christiansborg om, at man vil gennemføre store nedskæringer i Statsforvaltningerne.

Vi er en lille, men stærk region med både vandkant, udkant og centrum og vi fortjener en ligeværdig behandling.

Statsforvaltningerne er konstruktive og aktive medspillere i dagligdagen i Regionerne. Ved at have Statsforvaltningerne i Regionerne, er vi blandt andet sikre på, at viden om, og kendskab til hele regionen altid er opdateret, både til internt Nordjyllands brug og også til brug til og fra Ministerierne. Det vil vi ikke undvære.

Forslaget om den nye forvaltningsstruktur siger blandt andet, at forvaltningscenter i Aalborg får 38 færre årsværk tilknyttet. Spørgsmålet er, hvad den reelle dagsorden er i denne sag?

Har Nordjylland fået et ?holdkæft bolsje? ved at det nye Ankecenter skal bemandes med 120 medarbejdere og placeres her.

Vores opfattelse er, at alt det der er foregået til nu, sker uden om både ledelse og medarbejdere og det er bestemt ikke tilfredsstillende. I Danmark klarer vi traditionelt bedst udfordringerne i et samarbejde. Vi har jo IKKE enevælde!

Vi vil have reelle arbejdspladser som forankres i og bliver i Nordjylland. Arbejdsopgaver med indhold, ansvar og NORDJYSK styring. Jeg er helt enig med Jette Videnkjær, formand for HK Stat Nordjyllands betragtninger i NORDJYSKE den 3. november 2012. Send hele Ankestyrelsen til Nordjylland! Så vises der vilje og mod!

Hvorfor bruger I ikke de gode erfaringer fra Tinglysningsretten i Hobro, som jo flyttede ud fra hovedstaden med stor succes.

Vi får ikke et bedre Danmark og slet ikke et bedre Nordjylland, ved konstant at ændre strukturen i det offentlige. Det koster ufattelige summer og de massevis af gode danske kroner kunne bruges meget bedre ved at give medarbejderne arbejdsro, til rent faktisk at arbejde og gøre en forskel for de borgere, det hele handler om.

Mig bekendt, er der sket imponerende fremskridt i forhold til produktivitet og ressourceudnyttelse netop siden de 5 Statsforvaltninger blev skabt som efterfølger til de 15 statsamter, for kun 5 år siden.

Jeg kan godt følge, at det er svært for medarbejderne at forstå, at et stadigt stigende antal sager, stadig højere produktivitet og stadig faldende bevilling gør, at de nu igen skal igennem en stor og omfattende omlægning. Det er simpelthen ikke rimeligt.

Har I, kære politikere, tænkt på, at alle nedskæringer skal ske udenfor Økonomi- og Indenrigsministeriet og slet ikke berøre ministerens eget hus?

Den nye struktur lægger også op til, at de regionale ankenævn, som behandler borgernes klager over kommunernes afgørelser, nedlægges. Det er vi ikke tilfredse med.

Samtidigt er der lagt op til, at de valgte lægmænd kun skal deltage i principielle sager, og at det er de administrative medarbejdere der skal afgøre almindelige klager. For os at se, vil der forsvinde en enorm kompetence og viden i dette arbejde, hvis lægmandsfunktionen nedlægges.

Det er netop lægmændene der ved, hvad der foregår ude i det virkelige liv. Og det er meget vigtigt, når klagerne blandt andet handler om borgere med nedsat arbejdsevne, fleksjob eller revalidering. Styrken i lægmandssystemet er, at arbejdsmarkedets parter deltager.

Det vil klart være en svækkelse af retssikkerheden når lægmændene forsvinder og der kun skal være en ankeinstans. Klagevejen bliver rigtig lang ved denne centralisering.

Til den traditionelle åbningsdebat på Nordjyske Medier med jer nordjyske folketingsmedlemmer, lyttede vi med tilfredshed på jeres enighed om, at der IKKE skal ske nedlæggelser af statsarbejdspladser. Det håber vi, at I stadig holder fast i.

Vi har brug for at alle institutioner, virksomheder, partier m.m. holder sammen om Nordjylland og bakker op om Statsforvaltningen Nordjylland som en selvstændig institution. Vi vil ikke tabe kampen om magtcentralisering til København.

Anna Kirsten Olesen

formand

LO Aalborg

Skoleruin3

play Dage efter sammenstyrtningen: Ejer har endnu ikke sikret bygning

Mink

Økonom om minkerstatning: Politikernes dårlige samvittighed kan have kostet statskassen dyrt

270819 Patienter på og beboere ved Sygehus Nord var i nat udsat for et mindre bombedrama.

For 225 millioner kroner byggeprojekt, tak: Sygehus Nord solgt

Mink

Nordjysk formand om minkaftale: - Umiddelbart virker den fair

Skoleruin3

play Dage efter sammenstyrtningen: Ejer har endnu ikke sikret bygning

Mink

Økonom om minkerstatning: Politikernes dårlige samvittighed kan have kostet statskassen dyrt

270819 Patienter på og beboere ved Sygehus Nord var i nat udsat for et mindre bombedrama.

For 225 millioner kroner byggeprojekt, tak: Sygehus Nord solgt

Til forsiden

Til forsiden