LIGE NU:

Vandløbsforening er født

Foreningen for Danske Vandløb er er et nyt samarbejde, der skal sætte fokus på, hvordan vi undgår oversvømmelser.

Regeringens planer om at stoppe oprensningen af mere end 5000 kilometer vandløb har nu fået grundejere og landmænd til at samles i en ny forening kaldet Danske Vandløb.

Foreningen mener, at det planlagte stop af oprensningen af de mange kilometer vandløb vil betyde endnu mere ødelagt landbrugsjord og endnu flere oversvømmede kældre. Derfor vil foreningen arbejde på at ændre regeringens beslutning. Og på den måde overbevise myndighederne om, at vandet skal blive der, hvor det hører til - nemlig i vandløbene.

- På trods af andre lande i Europa, for eksempel Tyskland, tolker EU's vandrammedirektiv meget mere lempeligt end Danmark, har miljøministeren valgt at overimplementere EU's retningslinjer. Danske Vandløb vil være talerør for de mange mennesker, der bliver ramt af den begrænsede vandløbsvedligeholdelse. Det er ganske almindelige mennesker, der arbejder, bor og færdes langs de danske vandløb og søer. Vi er alle afhængige af, at myndighederne passer ordentligt på vandløbene og dermed også på ejendommene langs vandet, siger Jens Myhren, der er formand for den nye forening.

frost vinter sne kulde koldt

Søndag bliver sidste vinterdag i denne omgang

25_seconds

play Forskningsprojekt afvist: De sidste mink i Danmark skal aflives

Line landmand

Konservative reagerer på byrådsmedlems farvel: - Vi har ikke en finger at sætte på Lines indsats

brand 1

gallery Staldbygning stod i brand: Halmballer fik ilden til at sprede sig

frost vinter sne kulde koldt

Søndag bliver sidste vinterdag i denne omgang

25_seconds

play Forskningsprojekt afvist: De sidste mink i Danmark skal aflives

Til forsiden

Til forsiden