Vandplaner skaber frustration

Vandplanerne har skabt røre, specielt hos landmændene. En ny protest organisation stormer frem, fordi landmændenes hovedorganisationen Landbrug & Fødevare beskyldes for at sidde på hænderne overfor myndighederne. En af de landmænd der frustreret sidder og ser til bor ved Skelund.

Bo Ritterbusch driver landbrug ved Korup Å, nær Hadsund. Her er kommunen i gang med et projekt til 20 millioner kroner, som vil gøre 250 hektar landbrugsjord til vådområde og dermed umulige at drive som landbrugsjord.

- Jeg synes det er fuldstændig unødvendig og helt ude af proportioner, siger Bo Ritterbusch, Landmand, Skelund.

For Bo Ritterbusch betyder vådområdet, at 10 procent af hans jord forsvinder. Eksemplet fra Korup Å vil ramme 20 gange så mange hektar i Nordjylland, hvis vandplanerne gennemføres som foreslået. Spild af penge mener landmændene.

- Det er dræbende for landbrugserhvervet det her. En ting er det økonomiske aspekt, men også det usikkerhedsmoment der følger med, siger Bo Ritterbusch.

Usikkerheden kommer, fordi landmændene ikke ved om de kan få deres ejendom til at løbe rundt, når planerne gennemføres.
Vandplanerne er en konsekvens af EU's vandrammedirektiv fra år 2000. De er nu efter 10 år blevet omsat til konkrete planer. Målet er at forbedre vandmiljøet

- Hverken søer, fjorde eller vandløb opfylder de mål der er sat, siger Peter Kaarup, Kontorchef, Miljøcenter Århus.

Inden 2015 skal der fjernes 9000 tons kvælstof fra vandmiljøet for at nå målene. Yderligere 10.000 tons er sendt til hjørnespark af politkerne. For Danmarks Naturfredningsforening er planerne langt fra ambitiøse nok.

- Det er slet ikke nok, fordi de mål man har sat sig, slet ikke vil betyde at man når de mål man har sat sig, siger Thorkild Kjeldsen, Formand, Danmarks Naturfredningsforenin, Nordjylland.

Faktisk mener Danmarjs Naturfredningsforening at man skal fjerne 3 gange så meget kvælstof. Det er Bo Ritterbusch langt fra enig i. Han mener godt man kan skrotte planerne helt.

- Det er unødvendigt, det er for dyrt og det er direkte dumt, siger Bo Ritterbusch.

Forsiden lige nu