Aggersundbroen skal repareres i løbet af foråret 2019. Foto: Mick Knive Anderson

Vejarbejde: Broer og tunnel i Nordjylland skal repareres

Tre broer og Limfjordstunellen i Nordjylland skal renoveres i løbet af foråret 2019. Det kan give trafikale udfordringer.

Vejdirektoratet har besluttet at renovere 21 af de 2500 statslige broer og tunneller, der findes i Danmark.

I Nordjylland drejer det sig om:

  • Aggersundbroen, der skal have nye kantbjælker og belægning på fortovet
  • Vilsundbroen, der skal have nye armaturer og lys
  • Limfjordstunellen, der skal have nye fuger og nye ventilatormotorer
  • Lindenborg Pæledæk, der skal have forstærkning og omisolering af pæledæk

Arbejdet skal udføres henover foråret og sommeren og skal blandt andet være med til at forny broernes beskyttelse mod det danske vejr.

Vejdirektoratet vil forsøge at minimere de trafikale gener som følge af reparationerne. Dels vil broerne som udgangspunkt blive holdt åbne, og dels vil de mest generende arbejder vil blive lagt udenfor myldretiden.

Men vejdirektoratet vil løbende offentliggøre tidsplanen for broarbejdet og de deraf forventede trafikgener.

Så anbefalingen til trafikanter på de involverede  strækninger lyder at holde øje med skiltningen ved broerne, så de er forberedt på eventuelle køer på grund af arbejdet.