Vejdirektoratet for Egholm-forbindelse

Den 3. Limfjordsforbindelse skal gå over Egholm. Det har Vejdirektoratet besluttet. Uholdbart, mener Per Clausen, folketingsmedlem for Enhedslisten.

Vejdirektoratet har indstillet til Trafikministeriet, at den 3. Limfjordsforbindelse, som har været anledning til stor diskussion i Nordjylland, skal gå over Egholm.

Der har ellers været en del kritiske røster over for en forbindelse over Egholm. Blandt andet Danmarks Naturfredningsforening har peget på, at forbindelsen vil gå ud over naturen på Egholm.

Politikerne i Nordjylland har til gengæld været positivt stemte over for en Egholm-løsning.

Blandt de kritiske røster er Per Clausen, folketingsmedlem for Enhedslisten, som mener, at beslutningen udsætter den 3. Limfjordsforbindelse til en uvis fremtid.

- I den nuværende situation, hvor der er behov for massive investeringer i den kollektive trafik, er der ikke nogen som helst mulighed for at finde de mange penge en sådan forbindelse vil koste, siger Per Clausen.

En 3. Limfjordsforbindelse over Egholm vil koste 6,2 milliarder kroner.

Motorvejen over Egholm skal gå over Limfjordens sydlige løb i en tunnel fra Egholm og til Nørresundby som en lavbro.
Lige meget hvilken forbindelse, der var valgt, så er Per Clausen imod en 3. Limfjordsforbindelse.

- Jeg håber, at de nordjyske politikere vil indse dette og opgive deres meningsløse kampagne for en transportmæssig overflødig og miljømæssigt katastrofal 3. Limfjordsforbindelse, og i stedet få fat i en rimelig andel af de midler, der vil blive afsat til forbedringer af den kollektive trafik i fremtiden, siger Per Clausen.

Indstillingen til Trafikministeret kan ses her