Foto: TV2/NORD (Arkiv)

Vinder sag om afgift

Efter mere end 13 års uenighed med SKAT har affaldsselskabet AVV i Vestre Landsret fået medhold i, at der ikke skulle betales affaldsafgift af renset olieforurenet jord, som selskabet modtog i en periode fra 1997 til 2000.

Sagen har rødder helt tilbage til 1997. På et kontrolbesøg i 2000 mente SKAT, at AVV skulle betale affaldsafgift af den rensede jord, der er brugt til volde omkring AVV's miljøanlæg.

SKAT betragtede det som en deponering og forlangte derfor, at AVV skulle betale afgift af jorden, der var renset til under kriterierne for rent jord fastlagt og godkendt af miljømyndighederne.

Det blev der en sag ud af, som begyndte med stævning af AVV den 8. februar 2002.

Den 27. november 2009 sanktioneredes SKATs indkrævning af Landsskatteretten, men AVV ankede dog dommen, da man stadig ikke var enige i, at der skulle betales affaldsafgift af jorden.

Efter anken går sagen til genbehandling i Vestre Landsret den 20. februar 2013, og den 18. april giver landsretten AVV medhold.

AVV får tilbagebetalt affaldsafgiften for den nævnte periode, et beløb på 10 mio. kr. plus procesrenter fra 2010.