Politiker og tidligere brandmand om PFOS-sag: - Med det samme fik jeg nogle billeder på nethinden

Jørgen Rørbæk Henriksen (S) ønsker større undersøgelse af giftigt brandskum. Det samme gør de konservatives Per Larsen og kræver sundhedsministeren på banen.

Øget risiko for kræft. Mistanke om hormonforstyrrelser. Forhøjet kolesterol.

Det er bare nogle af de konsekvenser for helbredet, som brandslukningsskum indeholdende fluorstoffet PFOS mistænkes for at have.  

- Vi ved jo, at stoffet har været her i to årtier, så det kan man ikke være andet end bekymret for, siger Jørgen Rørbæk Henriksen (S), medlem af klima- og miljøudvalget i regionsrådet.

OM STOFFET

HVAD GØR DET VED MENNESKER?

En forhøjet koncentration af PFOS kan give forhøjet kolesterol- og levertal.


Det anses for at øge risikoen for at udvikle visse former for kræft.


PFOS er særlig skadeligt for fostre og børn, da det kan forringe effekten af børnevaccinationer, nedsætte fødselsvægten og øge risikoen for abort.


PFOS ophober sig i kroppen, og der findes ingen behandlingsmuligheder. Stoffet bliver udskilt fra kroppen med tiden. Halveringstiden for mennesker anses for at være 5,4 år.


HVAD ER DET?

PFOS er fluorholdige forbindelser, der typisk er blevet brugt til imprægnering og andre specielle anvendelser, hvor der ønskes en vand- og/eller fedtafvisende effekt.


Det er forbudt at importere eller sælge PFOS eller kemiske produkter, der indeholder PFOS.


PFOS-forbindelserne er uønskede, fordi de er svært nedbrydelige i naturen (er persistente), ophobes i fødekæden (er bioakkumulerende), er giftige over for mennesker og dyr og kan transporteres over lange afstande.


Kilde: TV2, Miljøstyrelsen

Han husker tydeligt dagen, hvor udvalget blev orienteret om PFOS-sagen, der startede for alvor i Korsør i foråret 2021, hvor rekordhøje niveauer blev målt i spildevandet. Det kom fra brandskum brugt til øvelser på den lokale brandskole. 

Som tidligere Falck-redder og deltidsbrandmand har Jørgen Rørbæk Henriksen selv brugt den giftige skum.

- Med det samme fik jeg nogle billeder på nethinden. Det er dét skum, vi har brugt. Især til øvelser i Rørdal og Hvims.

Brandskolerne ved Aalborg og Frederikshavn er to af de 21 steder i Nordjylland, som nu skal undersøges nærmere for forurening

- Jeg er bekymret for borgere, der har boet i nærheden af stederne og ikke mindst det personale, der har håndteret det her skum, siger Jørgen Rørbæk Henriksen (S).

DISSE NORDJYSKE ADRESSER SKAL UNDERSØGES

 • Civilforsvarets øvelsesplads - Molsgade, Brønderslev
 • Teknisk skole (EUC Nord) - Hånbækvej, Frederikshavn
 • Specialarbejderskolen - Knivholtvej, Frederikshavn
 • CF-øvelsesområde, brandøvelsesområde (Hvims Brandskole) - Jennetvej, Ålbæk
 • Civilforsvarets brandøvelsesområde og tidligere værksted - Mads Clausensvej, Hjørring
 • Sindal Flyveplads, Taagholtvej, Sindal
 • Brandøvelsesplads v. EUC Nord - M.P. Kofoeds Vej, Hjørring
 • Nedgravede olietanke, vaskeplads m.v. i f.m. Falckstation - Farbiksvej, Hadsund
 • Redningsstation m. olieoplag - Vestre Primærvej, Støvring
 • Nordjyske CF-kolonne - Simons Bakke, Thisted
 • Erhvervsskole m. brandøvelsesplads - Kronborgvej, Thisted
 • Erhvervsskole m. brandøvelsesplads - Østre Boulevard, Aars
 • Civilforsvarsskole med oplag af olie og deponering af jord i vold - Rørdalsvej, Aalborg Ø
 • AMU-center m. brandøvelsesplads - Sofievej, Aalborg
 • TECHCOLLEGE m. brandøvelsesplads - Øster Uttrup Vej, Aalborg
 • Flyvestation Aalborg - Lufthavnsvej, Nørresundby
 • TECHCOLLEGE m. brandøvelsesplads - Teglværket, Nørresundby
 • FORSVARET: Aalborg Kaserner - Høvejen, Nørresundby
 • Olie- og skrotoplag (Hvorup Kaserne) Gammel Hvorupvej, Nørresundby
 • FORSVARET: Nørre Uttrup Øvelsesplads

Det har været kendt af myndighederne siden år 2000, at skummet er farligt. Her begyndte man ifølge Danske Regioner at udfase PFAS (hvor PFOS hører under) efter fund i miljøet.

I 2007 stoppede salget af den giftige type brandskum, men det har været anvendt i Danmark indtil 2011.

DERFOR SKAL DET UNDERSØGES

Det er landets fem regioner, der har igangsat en undersøgelse, efter man fandt store mængder af stoffet i køer, som har græsset tæt på brandskolen i Korsør.


Borgere, der havde indtaget kød fra dyrene, havde betydelige mængder af stoffet i blodet, viste tal fra Korsør sygehus i august. Nu viser Danske regioners opgørelse altså, at 145 lokationer på landsplan kan have store mængder af stoffet i jorden.


Stoffet PFOS blev blandt andet brugt i brandskum frem til 2011. Derfor er det især lokationer, hvor der har været foretaget brandøvelser, der er særligt udsat i forhold til forurening på grund af gentagen brug af PFOS-holdigt brandskum.


Stoffet er stort set unedbrydeligt i naturen. Det har også vist sig at være både hormonforstyrrende og giftigt for immunsystemet – ligesom det også mistænkes for at være kræftfremkaldende.

Minister må på banen

Per Larsen er sundhedsordfører i Folketinget for De Konservative. Han har fulgt sagen fra Korsør, hvor stoffet er endt i kroppen på næsten 200 mennesker, inklusive børn, der har spist kød fra græssende køer i området med PFOS-forurening. 

- Jeg håber virkelig ikke, at brandmænd har det på samme måde i kroppen og bliver ramt som de mennesker, der har spist kød fra de græssende køer, siger Per Larsen.

Sundhedsordfører Per Larsen (K) mener, at man straks bør se på spildevandet og det generelle vandmiljø i de berørte områder.
Sundhedsordfører Per Larsen (K) mener, at man straks bør se på spildevandet og det generelle vandmiljø i de berørte områder.

For at få klarhed ønsker han, at sundhedsministeren skal på banen.

- Det handler om, at vi skal have en kortlægning af, hvor stor en koncentration af stoffet som brandmændene har i kroppen, hvis de har det. Og hvor faretruende det er. Samtidig skal vi sørge for at få eventuel forurening inddæmmet på de pågældende lokationer, siger Per Larsen.

quote Sagen kan blive stor, den kan blive rigtig stor, desværre.

Jørgen Rørbæk Henriksen (S), medlem af regionsrådet

- Nationalt problem

Jørgen Rørbæk Henriksen mener også, at det vil være en fordel at få samlet og systematiseret test af nuværende og tidligere brandmænd, der har håndteret skummet. 

- Jeg har overvejet at få taget en blodprøve hos min egen læge. Nu må vi se, hvad der bliver meldt ud på nationalt plan. For det er et nationalt problem. Det gælder ikke kun Nordjylland, siger Jørgen Rørbæk Henriksen.

Det kan man gøre

Har man håndteret skummet og er bekymret, kan man gå til læge og blive undersøgt.

Sådan lyder anbefalingen fra Sundhedsstyrelsen og Arbejdstilsynet. Egen læge kan tage en blodprøve, som kan vise om man har PFOS i blodet, lyder det fra Nordjyllands Beredskab.


På Holbæk Sygehus håber man, at en løsning kan være på vej til at udskille PFOS fra kroppen.


Videnskabsetisk Komité i Region Sjælland har givet grønt lys til et forskningsforsøg med en del af de 187 borgere fra Korsør, der uforvarende har indtaget stoffet.


Forsøget går ud på at give PFOS-ramte borgere i Korsør præparatet colestyramin. Det er et velkendt og velafprøvet middel mod for højt kolesteroltal.Seneste nyt

fra Nordjylland